De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Het Afvalfonds Verpakkingen besteedt veel zorg aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van deze website. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onvolkomenheden bevat.

Het Afvalfonds Verpakkingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. De verplichtingen ten aanzien van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen zijn vastgelegd in de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst (ABBO).

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze website, neemt u dan contact op met het Afvalfonds Verpakkingen.