Monitoring

Het Afvalfonds Verpakkingen voldoet namens het verpakkende bedrijfsleven aan de verslagleggingsverplichting over het behalen van de materiaal specifieke recyclingdoelstellingen die horen bij de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. In het Besluit beheer verpakkingen (in art. 8) is dit vastgelegd en het Basisdocument Monitoring Verpakkingen beschrijft hoe de monitoring hiervan moet plaatsvinden. Ieder jaar brengt het Afvalfonds hierover een publieksrapport uit en een uitgebreider technisch rapport (monitoringsrapportage) dat beoordeeld wordt door Rijkswaterstaat. De onafhankelijke Commissie Toezicht Monitoring Verpakkingen (CTMV) beoordeelt het monitoringsproces en publiceert een eigen verslag.  

Open data over afvalinzamelsystemen

Recyclingresultaten

In Nederland wordt verpakkingsafval succesvol ingezameld en gerecycled. Ieder najaar publiceert het Afvalfonds Verpakkingen een nieuw publieksrapport met de recyclingcijfers van het jaar ervoor.
LEES MEER

Recycling van verpakkingen succesvol

In 2017 is 78% van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled. Dat is ruim boven de (in het Besluit Verpakkingen opgenomen) Nederlandse doelstelling van 70%. Ook laten we hiermee de EU-doelstelling van 55% ver achter ons.
LEES MEER

Monitoringsrapportage

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft de taak om jaarlijks namens het verpakkende bedrijfsleven te rapporteren over het behalen van de vastgelegde recyclingdoelstellingen. Dit gebeurt in de jaarlijkse monitoringsrapportage.
LEES MEER

CTMV

De Commissie Toezicht Monitoring Verpakkingen (CTMV) houdt onafhankelijk toezicht op de monitoring-activiteiten van het Afvalfonds Verpakkingen. De CTMV is ingesteld omdat een kritische blik van buiten kan bijdragen aan evenwicht in de belangen van de diverse stakeholders en om het maatschappelijk belang van de activiteiten van het Afvalfonds Verpakkingen te onderstrepen.
LEES MEER

Bron- of nascheiding per gemeente

In welke gemeenten worden plastic verpakkingen apart ingezameld (bronscheiding) en in welke gemeente worden ze uit het restafval gehaald (nascheiding)?
LEES MEER

Recyclingresultaten

In Nederland wordt verpakkingsafval succesvol ingezameld en gerecycled. Ieder najaar publiceert het Afvalfonds Verpakkingen een nieuw publieksrapport met de recyclingcijfers van het jaar ervoor.
LEES MEER

Recycling van verpakkingen succesvol

In 2017 is 78% van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled. Dat is ruim boven de (in het Besluit Verpakkingen opgenomen) Nederlandse doelstelling van 70%. Ook laten we hiermee de EU-doelstelling van 55% ver achter ons.
LEES MEER

Monitoringsrapportage

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft de taak om jaarlijks namens het verpakkende bedrijfsleven te rapporteren over het behalen van de vastgelegde recyclingdoelstellingen. Dit gebeurt in de jaarlijkse monitoringsrapportage.
LEES MEER

CTMV

De Commissie Toezicht Monitoring Verpakkingen (CTMV) houdt onafhankelijk toezicht op de monitoring-activiteiten van het Afvalfonds Verpakkingen. De CTMV is ingesteld omdat een kritische blik van buiten kan bijdragen aan evenwicht in de belangen van de diverse stakeholders en om het maatschappelijk belang van de activiteiten van het Afvalfonds Verpakkingen te onderstrepen.
LEES MEER

Bron- of nascheiding per gemeente

In welke gemeenten worden plastic verpakkingen apart ingezameld (bronscheiding) en in welke gemeente worden ze uit het restafval gehaald (nascheiding)?
LEES MEER