Afvalscheiding in Nederland blijft aandacht nodig hebben

Op 12 december berichtte de NOS dat de afvalscheiding in Nederland niet goed genoeg verloopt. Het Afvalfonds Verpakkingen en alle andere organisaties in de Afvalbeheersstructuur werken nauw samen met de gemeenten om iedereen te helpen de afvalscheiding zo goed en makkelijk mogelijk te laten verlopen. Bijna 80% van alle verpakkingen (van papier/karton, hout, metaal, plastic en glas) wordt gerecycled. We behoren daarmee tot de koplopers in Europa.

Hester Klein Lankhorst, directeur Afvalfonds Verpakkingen roept alle spelers in de keten hard te blijven werken om deze positie vast te houden: “Als het aan het begin van de keten mis gaat hebben we allemaal een probleem. Daar werken we samen met gemeenten aan en daar wil ik -juist nu- opnieuw aandacht voor vragen.” Het is belangrijk dat we alle recyclebare materialen uit het afval kunnen hergebruiken. Bovendien gaan de Europese normen nog verder omhoog, waardoor we wettelijk gezien nog meer plastic moeten gaan recyclen.

Mede doordat mensen door Corona meer thuis zijn, is de hoeveelheid thuisafval gestegen. Daarmee stijgt ook de vervuiling als het scheidingsysteem niet makkelijk genoeg is voor gebruikers. In veel gemeenten gaat het goed met de gescheiden afvalinzameling van plastic. Maar bij een aantal gemeenten gaat het minder goed en is het plastic vervuild met bijvoorbeeld plantenbakken, luiers, flessen, gebruikt frituurvet of kattenbakvulling.

Hester Klein Lankhorst: “Eén keer een verkeerde verpakking is echt geen probleem. Je kunt je een keer vergissen, en het is niet altijd even makkelijk. 15% vervuiling met restafval mag, maar we zien soms 50% restafval en dat is te veel. Dan kunnen we de recyclebare materialen er niet meer goed uit halen. Met die gemeenten gaan wij graag in gesprek en met een aantal gemeenten werken wij ook al samen aan verbeterplannen om de vervuiling terug te dringen.”

Gemeenten kiezen zelf welk inzamelsysteem zij hanteren en daardoor zijn er landelijk veel verschillen. Vaak gaat het goed, maar het Afvalfonds moet helaas constateren dat het in sommige gemeenten de verkeerde kant op gaat. Het is belangrijk om restafval te verminderen, want dat betekent dat er meer gescheiden wordt en dus meer gerecycled kan worden. Dat vraagt een makkelijk en duidelijk systeem voor burgers en goed recyclebare verpakkingen. Meer informatie over de invloed van het soort inzamelsysteem op de kwaliteit van het ingezamelde PMD (plastic, metaal en drankenkartons) vindt u in dit rapport