CTMV

De Commissie Toezicht Monitoring Verpakkingen (CTMV) houdt onafhankelijk toezicht op de monitoring-activiteiten van het Afvalfonds Verpakkingen. De CTMV is ingesteld omdat een kritische blik van buiten kan bijdragen aan evenwicht in de belangen van de diverse stakeholders en om het maatschappelijk belang van de activiteiten van het Afvalfonds Verpakkingen te onderstrepen.

CTMV
De Commissie Toezicht Monitoring Verpakkingen (CTMV) houdt onafhankelijk toezicht op de monitoring-activiteiten van het Afvalfonds Verpakkingen. De CTMV is ingesteld omdat een kritische blik van buiten kan bijdragen aan evenwicht in de belangen van de diverse stakeholders en om het maatschappelijk belang van de activiteiten van het Afvalfonds Verpakkingen te onderstrepen. Dit vanuit een good governance gedachte. De CTMV staat onder leiding van voormalig minister en oud commissaris van de Koningin mevrouw K.M.H. Peijs. De CTMV bestaat verder uit de heer W.A.M. de Bruijn voormalig managing director/groupsdirector FrieslandCampina en de heer W. Nuis, voormalig officier van de Koninklijke Landmacht en voormalig burgemeester. Jaarlijks brengt de CTMV een verslag uit aan het bestuur van het Afvalfonds Verpakkingen. Deze verslagen worden op deze site gepubliceerd.

Aandachtsgebieden en werkwijze
De CTMV geeft een oordeel over de kwaliteit van de monitoring-activiteiten en geeft daarnaast advies over de governance, het beleid en de maatschappelijke rol van het Afvalfonds Verpakkingen. Daarmee wil het CTMV graag een bijdrage leveren aan verbeteringen daarvan. 

De CTMV heeft het afgelopen jaar regelmatig en uitvoerig gesproken met zowel het bestuur als met de directie van het Afvalfonds Verpakkingen. Deze gesprekken gingen met name over ontwikkelingen, het beleid en de uitvoering daarvan. 

Daarnaast heeft de CTMV contact gehad met diverse stakeholders en zowel de inter- als nationale ontwikkelingen op het gebied van de circulaire economie met interesse gevolgd. Ook is door de CTMV kennis genomen van diverse onderzoeksrapporten, interne verbeterprogramma’s en rapporten van de Inspectie Leefgemeenschap en Transport. Daardoor heeft de CTMV een goed inzicht gekregen in de ontwikkelingen bij het Afvalfonds Verpakkingen, alsmede in de gerealiseerde verbeteringen van en het verbeterpotentieel bij de monitoring activiteiten. Maar anderzijds is ook inzicht verkregen in de economische en juridische beperkingen, die de omgeving waarin het Afvalfonds Verpakkingen werkt met zich meebrengt.