Monitoring recycling verpakkingen

Het Afvalfonds Verpakkingen voldoet namens het verpakkende bedrijfsleven aan de verslagleggingsverplichting over het behalen van de materiaal specifieke recyclingdoelstellingen die horen bij de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. In het Besluit beheer verpakkingen (in art. 8) is dit vastgelegd en het Basisdocument Monitoring Verpakkingen beschrijft hoe de monitoring hiervan moet plaatsvinden. Ieder jaar brengt het Afvalfonds hierover een publieksrapport uit en een uitgebreider technisch rapport (monitoringsrapportage) dat beoordeeld wordt door Rijkswaterstaat.

Recyclingresultaten

In Nederland wordt verpakkingsafval succesvol ingezameld en gerecycled. Ieder najaar publiceert het Afvalfonds Verpakkingen een nieuw publieksrapport met de recyclingcijfers van het jaar ervoor.
LEES MEER

Recycling van verpakkingen succesvol

In 2018 is 79% van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled. Dat is ruim boven de (in het Besluit Verpakkingen opgenomen) Nederlandse doelstelling van 70%. Ook laten we hiermee de EU-doelstelling van 55% ver achter ons.
LEES MEER

Nascheiding van kunststof verpakkingen uit restafval

Inmiddels maakt de techniek het mogelijk om in nascheidingsinstallaties uit restafval bijvoorbeeld kunststof verpakkingen te scheiden.
LEES MEER

Afvalscheiding in Nederland blijft aandacht nodig hebben

Op 12 december 2020 berichtte de NOS dat de afvalscheiding in Nederland niet goed genoeg verloopt. Het Afvalfonds Verpakkingen en alle andere organisaties in de Afvalbeheersstructuur werken nauw samen met de gemeenten om iedereen te helpen de afvalscheiding zo goed en makkelijk mogelijk te laten verlopen. Bijna 80% van alle verpakkingen (van papier/karton, hout, metaal, plastic en glas) wordt...
LEES MEER

Plastic Heroes

Plastic Heroes was een initiatief van het verpakkende bedrijfsleven, vertegenwoordigd door het Afvalfonds Verpakkingen om het scheiden van kunststof verpakkingen te promoten.
LEES MEER

Monitoringsrapportage

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft de taak om jaarlijks namens het verpakkende bedrijfsleven te rapporteren over het behalen van de vastgelegde recyclingdoelstellingen. Dit gebeurt in de jaarlijkse monitoringsrapportage.
LEES MEER

Recyclingresultaten

In Nederland wordt verpakkingsafval succesvol ingezameld en gerecycled. Ieder najaar publiceert het Afvalfonds Verpakkingen een nieuw publieksrapport met de recyclingcijfers van het jaar ervoor.
LEES MEER

Recycling van verpakkingen succesvol

In 2018 is 79% van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled. Dat is ruim boven de (in het Besluit Verpakkingen opgenomen) Nederlandse doelstelling van 70%. Ook laten we hiermee de EU-doelstelling van 55% ver achter ons.
LEES MEER

Nascheiding van kunststof verpakkingen uit restafval

Inmiddels maakt de techniek het mogelijk om in nascheidingsinstallaties uit restafval bijvoorbeeld kunststof verpakkingen te scheiden.
LEES MEER

Afvalscheiding in Nederland blijft aandacht nodig hebben

Op 12 december 2020 berichtte de NOS dat de afvalscheiding in Nederland niet goed genoeg verloopt. Het Afvalfonds Verpakkingen en alle andere organisaties in de Afvalbeheersstructuur werken nauw samen met de gemeenten om iedereen te helpen de afvalscheiding zo goed en makkelijk mogelijk te laten verlopen. Bijna 80% van alle verpakkingen (van papier/karton, hout, metaal, plastic en glas) wordt...
LEES MEER

Plastic Heroes

Plastic Heroes was een initiatief van het verpakkende bedrijfsleven, vertegenwoordigd door het Afvalfonds Verpakkingen om het scheiden van kunststof verpakkingen te promoten.
LEES MEER

Monitoringsrapportage

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft de taak om jaarlijks namens het verpakkende bedrijfsleven te rapporteren over het behalen van de vastgelegde recyclingdoelstellingen. Dit gebeurt in de jaarlijkse monitoringsrapportage.
LEES MEER