Monitoringsrapportage

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft de taak om jaarlijks namens het verpakkende bedrijfsleven te rapporteren over het behalen van de vastgelegde recyclingdoelstellingen. Dit gebeurt in de jaarlijkse monitoringsrapportage.

Het Afvalfonds Verpakkingen treedt op namens de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen en heeft ook de taak om jaarlijks een monitoringsrapportage uit te brengen. Dit vertaalt zich onder andere in het uitgebreid technisch rapport Monitoring Verpakkingen, Resultaten inzameling en recycling gericht aan Rijkswaterstaat.

Deze verslagleggingsverplichting ten aanzien van verpakkingen, komt voort uit het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton (het Besluit). Het Afvalfonds Verpakkingen rapporteert als collectief over het behalen van de recyclingdoelstellingen zoals vastgelegd in artikel 6 van het Besluit. Het Afvalfonds doet dit over al het in Nederland op de markt gebrachte en gerecyclede verpakkingsmateriaal.

Daarnaast publiceert het Afvalfonds Verpakkingen jaarlijks een publieksverslag.