Plastic Heroes

Plastic Heroes was een initiatief van het verpakkende bedrijfsleven, vertegenwoordigd door het Afvalfonds Verpakkingen om het scheiden van kunststof verpakkingen te promoten.

Omdat de meeste gemeenten inmiddels zijn overgestapt van het Plastic Heroesstysteem naar de gecombineerde inzameling van plastic, metaal en drankenkartons (vaak PMD of PBD genoemd), is de Plastic Heroescampagne niet meer actief. Vanuit het Platform Ketenoptimalisatie is de campagne Recycleklaar beschikbaar gesteld aan gemeenten.

De inzameling en recycling van verpakkingen wordt gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten in Nederland op de markt brengen. Zij doen dit door over hun verpakkingen een heffing (de afvalbeheersbijdrage verpakkingen) te betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen, die daaruit de gemaakte kosten voor inzameling en recycling vergoedt aan de gemeenten. Door van plastic verpakkingen weer grondstoffen te maken voor nieuwe plastic verpakkingen en producten, besparen we op fossiele grondstoffen.

Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze de plastic inzameling organiseren. Zo zijn er bijvoorbeeld gemeenten die het aan huis ophalen in zakken of kliko's of die containers plaatsen waar mensen zelf hun plastic verpakkingen naartoe kunnen brengen. Veel gemeenten combineren de inzameling van plastic verpakkingen met blik en drankenkartons ('PMD'). Vervolgens zorgt de gemeente er voor dat het ingezamelde materiaal wordt gesorteerd en gerecycled. Nascheiding is de derde mogelijkheid; dan worden de plastic verpakkingen achteraf uit het restafval gehaald. Hoe dat werkt zie je hier.

De gemeente of afvalinzamelaar zorgt voor de middelen die nodig zijn voor de inzameling. Elke gemeente bepaalt zelf hoe het plastic afval wordt ingezameld. Voor het verkrijgen van nieuwe zakken of informatie hoe er wordt ingezameld kun je contact opnemen met je gemeente of afvalinzamelaar, vaak staat er op hun website de nodige informatie. 

LET OP: u kunt bij ons geen zakken bestellen. De website zakkenbestellen.nl is ook niet van ons.

Lees hier meer over de recycling van kunststof verpakkingen.

Vind hier een handig overzicht met wat er wel/niet in de bak/zak hoort.

Plastic Heroes-logo
Stichting Proloog beheert de intellectuele eigendomsrechten het Plastic Heroes-logo. Indien u gebruik wenst te maken van intellectuele eigendomsrechten die bij Proloog in beheer zijn, dient u een licentie overeenkomst af te sluiten. Na registratie op de website van Proloog, ontvangt u van hen per email een conceptovereenkomst.

Lesboekje Plastic Power Met het lesboekje Plastic Power leren scholieren (groep 5 en 6 van de basisschool) alles over het hoe en waarom van het scheiden van plastic afval. Daarnaast wordt specifieke aandacht besteed aan het materiaal plastic. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld een indruk van hoe plastic wordt gemaakt, welke verschillende soorten plastic er zijn en wat je zoal van plastic kunt maken. 

Download het lesboekje hier.