Recyclingresultaten

In Nederland wordt verpakkingsafval succesvol ingezameld en gerecycled. Ieder najaar publiceert het Afvalfonds Verpakkingen een nieuw publieksrapport met de recyclingcijfers van het jaar ervoor.

In het publieksrapport leest u over het recyclen van verpakkingen in Nederland. Recycling speelt een belangrijke rol in de sterk toegenomen aandacht voor de circulaire economie. In Nederland worden hoge recyclingpercentages gerealiseerd. De verpakkingsketens leveren een grote en actieve bijdrage aan het volledig circulair maken van de Nederlandse economie, die daarbij tot de Europese koplopers behoort:

Het publieksrapport is bedoeld voor het grote publiek. Daarnaast is er een uitgebreidere, technische monitoringsapportage, gericht aan Rijkswaterstaat. 

Om de gestelde recyclingdoelen te behalen, stimuleren het Afvalfonds en Nedvang de recycling van verpakkingsafval: nieuwe, interessante recyclingtechnieken krijgen veel aandacht en er wordt gezocht naar nieuwe afzetmarkten voor gerecycled materiaal. Daarbij brengen Afvalfonds en Nedvang geïnteresseerde partijen met elkaar in contact.