Houtrecycling

Het recyclingpercentage voor hout ligt met 77% boven de Europese en Nederlandse doelstellingen (resp. 15 en 37%) en ook boven de afgesproken (streef)doelen van de Raamovereenkomst (45% in 2017). Het separeren, inzamelen en opnieuw inzetten van houten logistieke hulpmiddelen telt mee in het recyclingpercentage. Er worden in Nederland veel logistieke hulpmiddelen (vooral pallets) gerepareerd en hiervan heeft het Afvalfonds Verpakkingen met extra onderzoek een nog betrouwbaarder beeld gekregen. Gerepareerde houten  verpakkingen worden zowel meegeteld bij de ‘op de markt’ cijfers voor hout als bij de ‘recycling’ van hout (conform de motie Çegerek en Dijkstra van 2015).

Hout kan in vele vormen worden gerecycled. Aan het eind van de levenscyclus worden houten verpakkingen geshredderd en bijvoorbeeld verwerkt door de spaanplaatindustrie, of als strooisel voor de agrarische sector of houtsnippers in de tuin. Ook worden er geperste klossen van gemaakt voor de palletindustrie en zelfs pershouten pallets. Hout is bovendien de grootste leverancier van biomassa.

Je leest er hier meer over.