Recycling metaal: via het restafval

Nadat restafval in afvalverwerkingsinstallaties is verbrand, blijven metalen achter. Met magneten kunnen metalen uit de asresten gehaald worden en weer ingezet als grondstof voor nieuwe verpakkingen en andere producten. Dat maakt de recycling voor de consument heel makkelijk. 

Net als papier en karton kent ook metaal een hoge opbrengst en worden hiermee de kosten van inzameling en recycling ruimschoots vergoed. Ook qua milieu is de metaalketen circulair: omdat metaal uit de bodemassen van de verbrandingsoven wordt teruggewonnen, verlaat weinig metaal de kringloop. Het recyclingpercentage van metaal ligt daarom met 95% ruim boven de Europese en  Nederlandse doelstelling. Het resultaat is vooral het gevolg van technische ontwikkelingen waarmee (opnieuw) hoge terugwinrendementen van metalen uit de bodemassen van afvalenergiecentrales zijn gerealiseerd.

Bekijk onze infographic over recycling van metalen verpakkingen.