Scheiden van kunststof verpakkingen

Het recyclingpercentage van kunststof verpakkingsafval ligt met 52% in 2018 (2017: 51%) boven de Europese en Nederlandse doelstelling. De kosten hiervan zijn echter veel hoger dan de opbrengst van het gerecyclede materiaal. Het jaarlijks tekort dat via het Afvalfonds door het verpakkend bedrijfsleven wordt vergoed bedraagt zo’n € 120 miljoen.

Kunststof is een andere materiaalsoort dan bijvoorbeeld glas of papier. In feite is de term kunststof een verzamelnaam voor verschillende materiaalsoorten als polypropyleen, polyethyleen en PET, die ieder een eigen manier van recyclen en opbrengst kennen. Dat maakt de recycling van kunststof complex. Bovendien is de recycling van kunststof een relatief nieuw proces. De kunststofketen maakt een enorme ontwikkeling door en inmiddels wordt gerecycled kunststof (recyclaat) in tal van producten gebruikt. Van plantenpotten en flessen voor reinigingsmiddelen tot speelgoed, pennen en aanrechtbladen. Ook worden er materialen voor in huizen- en wegenbouw van gemaakt zoals leidingen en buizen. Dashboards, deurpanelen en ander kunststof onderdelen in auto's worden ook steeds vaker van gerecyled materiaal gemaakt.

Bekijk hier de infographic over kunststof. 

Na inzameling komen de plastic verpakkingen terecht bij een overslagstation in (de buurt van) je gemeente. Hier wordt het materiaal gewogen en gecontroleerd op kwaliteit. Daarna wordt het materiaal zoveel mogelijk samengeperst, voordat het wordt vervoerd naar een sorteerinstallatie. Daar worden de plastic verpakkingen losgeschud en ontdaan van vervuiling en andere materialen zoals metaal en papier. Hierna worden ze uitgesorteerd op soort plastic. (Bekijk hier een filmpje over de sorteerinstallatie in Rotterdam.) 

Elk soort plastic wordt apart in balen geperst en aangeboden aan recyclers voor verdere verwerking. Het plastic wordt dan tot snippers vermalen, gereinigd en samengesmolten tot nieuwe grondstof. Daarvan worden korrels gemaakt (granulaat). 

Voor een steeds hoogwaardigere toepassing van gerecycled kunststof is een verdere kwaliteitsslag noodzakelijk zodat het aanbod aansluit op de gevraagde kwaliteit  grondstof. Hiermee zal ook de opbrengst stijgen zodat op termijn de kosten van de kunststofketen kunnen worden gedekt. Dit kan alleen door te investeren in innovatie en kwaliteit, zodat een recyclaat kan worden aangeboden dat door producenten en importeurs kan worden gebruikt als materiaal voor producten en verpakkingen van producten.

In alle stappen in de keten zijn verbeteringen mogelijk om de uiteindelijke kwaliteit van hoogwaardig gerecycled plastic te verhogen tegen lagere algehele kosten.

Nascheiding kunststof verpakkingen uit restafval
Inmiddels maakt de techniek het mogelijk om in nascheidingsinstallaties uit restafval bijvoorbeeld kunststof verpakkingen te scheiden. Het Afvalfonds Verpakkingen ziet nascheiding net als bronscheiding (de consument scheidt zijn verpakkingsafval) als een volwaardig inzamelsysteem voor kunststof verpakkingsafval. Door met nascheiding kunststof verpakkingen uit het restafval te scheiden, kan de hoeveelheid ingezameld en gerecycled kunststof bijvoorbeeld in een grote stad oplopen van 2 kilo per inwoner per jaar nu, naar 10 tot 12 kilo.

Als jouw gemeente nascheiding toepast kan je dus je plastic verpakkingen bij het restafval gooien. Het wordt evengoed hoogwaardig gerecycled. Hoe dat in zijn werk gaat zie je hier: