Nascheiding van kunststof verpakkingen uit restafval

Inmiddels maakt de techniek het mogelijk om in nascheidingsinstallaties uit restafval bijvoorbeeld kunststof verpakkingen te scheiden.

Het Afvalfonds Verpakkingen ziet nascheiding net als bronscheiding (de consument scheidt zijn verpakkingsafval) als een volwaardig inzamelsysteem voor kunststof verpakkingsafval. Door met nascheiding kunststof verpakkingen uit het restafval te scheiden, kan de hoeveelheid ingezameld en gerecycled kunststof bijvoorbeeld in een grote stad oplopen van 2 kilo per inwoner per jaar nu, naar 10 tot 12 kilo.

Als jouw gemeente nascheiding toepast kan je dus je plastic verpakkingen bij het restafval gooien. Het wordt evengoed hoogwaardig gerecycled. Hoe dat in zijn werk gaat zie je in deze infographic en hier: