Over ons

Waarom het Afvalfonds Verpakkingen? 
De inzameling en recycling van verpakkingen wordt gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten in Nederland op de markt brengen. Zij doen dit door over hun verpakkingen een heffing (de afvalbeheersbijdrage verpakkingen) te betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen, die daaruit de gemaakte kosten voor inzameling en recycling van huishoudelijk verpakkingsafval vergoedt.

De tarieven voor de afvalbeheersbijdrage zijn gebaseerd op de kosten die we per materiaalsoort maken in de keten van inzameling, verwerking en vermarkting. Daarnaast hanteren we voor iedere materiaalsoort een vast bedrag aan algemene systeemkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor monitoring, preventie van zwerfafval (Nederland Schoon) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). 

Lees hier de flyer over ons.


Gemeenten organiseren de inzameling
Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze de inzameling van het verpakkingsafval organiseren. Voor glas en papier is dat meestal met een (ondergrondse) container waar de consument zijn lege glazen verpakkingen en oud papier naartoe kan brengen. Voor het plastic verpakkingsafval is er meer variatie: Zo zijn er bijvoorbeeld gemeenten die kunststof verpakkingsafval aan huis ophalen in zakken of kliko’s of die containers plaatsen waar mensen zelf hun plastic verpakkingen naartoe kunnen brengen. Veel gemeenten combineren de inzameling van plastic verpakkingen met blik en drankenkartons (‘PMD’). Vervolgens zorgt de gemeente er voor dat het ingezamelde materiaal wordt gesorteerd en gerecycled. Ook zijn er gemeenten die kiezen voor nascheiding van PMD.

Recyclingresultaten

Taken van het Afvalfonds Verpakkingen

Primaire opdracht van het Afvalfonds Verpakkingen is het realiseren van de recyclingdoelstellingen voor verpakkingsafval.

LEES MEER

Bestuur

Het Afvalfonds Verpakkingen is een stichting zonder winstoogmerk die wordt bestuurd door vertegenwoordigers van het verpakkende bedrijfsleven.

LEES MEER

Afvalbeheersstructuur

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft een aantal taken belegd bij haar uitvoeringsorganisaties. De activiteiten van deze organisaties worden ook door ons gefinancierd, vanuit de afvalbeheersbijdrage. Samen met deze organisaties vormen wij de 'Afvalbeheersstructuur'.

LEES MEER

Magazine Circulair Verpakken

Op 4 december 2018 verscheen het eerste nummer van het magazine Circulair Verpakken, waarmee het Afvalfonds Verpakkingen haar achterban en stakeholders wil informeren over de goede resultaten en de vele inspanningen die het verpakkend bedrijfsleven levert op het gebied van recycling en inzameling.

LEES MEER

Afvalfonds Verpakkingen Awards

Het Afvalfonds Verpakkingen wil met alle partners in de recycleketen alle verpakkingsketens sluitend maken. Om dit te bereiken vinden vele mooie initiatieven en samenwerkingen plaats bij partijen in de recycleketen, die niet altijd even zichtbaar zijn. Om deze initiatieven te stimuleren en de organisaties erachter in het zonnetje te zetten, organiseert het Afvalfonds samen met haar uitvoeringsorganisaties Nederland Schoon, Nedvang b.v. en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) de Afvalfonds Verpakkingen Awards 2022.

LEES MEER

Nieuwsbrief

Hier kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief van het Afvalfonds Verpakkingen. Ook vindt u hier het Archief nieuwsbrief om eerdere nieuwsbrieven na te kunnen lezen.

LEES MEER

Vacatures

Momenteel hebben wij binnen het Afvalfonds Verpakkingen vier vacatures:

- administratief medewerker Heffing en Inning
- directeur Business Development
- projectmanager Business Development
- medewerker Business Development

LEES MEER

Taken van het Afvalfonds Verpakkingen

Primaire opdracht van het Afvalfonds Verpakkingen is het realiseren van de recyclingdoelstellingen voor verpakkingsafval.

LEES MEER

Bestuur

Het Afvalfonds Verpakkingen is een stichting zonder winstoogmerk die wordt bestuurd door vertegenwoordigers van het verpakkende bedrijfsleven.

LEES MEER

Afvalbeheersstructuur

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft een aantal taken belegd bij haar uitvoeringsorganisaties. De activiteiten van deze organisaties worden ook door ons gefinancierd, vanuit de afvalbeheersbijdrage. Samen met deze organisaties vormen wij de 'Afvalbeheersstructuur'.

LEES MEER

Magazine Circulair Verpakken

Op 4 december 2018 verscheen het eerste nummer van het magazine Circulair Verpakken, waarmee het Afvalfonds Verpakkingen haar achterban en stakeholders wil informeren over de goede resultaten en de vele inspanningen die het verpakkend bedrijfsleven levert op het gebied van recycling en inzameling.

LEES MEER

Afvalfonds Verpakkingen Awards

Het Afvalfonds Verpakkingen wil met alle partners in de recycleketen alle verpakkingsketens sluitend maken. Om dit te bereiken vinden vele mooie initiatieven en samenwerkingen plaats bij partijen in de recycleketen, die niet altijd even zichtbaar zijn. Om deze initiatieven te stimuleren en de organisaties erachter in het zonnetje te zetten, organiseert het Afvalfonds samen met haar uitvoeringsorganisaties Nederland Schoon, Nedvang b.v. en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) de Afvalfonds Verpakkingen Awards 2022.

LEES MEER

Nieuwsbrief

Hier kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief van het Afvalfonds Verpakkingen. Ook vindt u hier het Archief nieuwsbrief om eerdere nieuwsbrieven na te kunnen lezen.

LEES MEER

Vacatures

Momenteel hebben wij binnen het Afvalfonds Verpakkingen vier vacatures:

- administratief medewerker Heffing en Inning
- directeur Business Development
- projectmanager Business Development
- medewerker Business Development

LEES MEER