Afvalbeheersstructuur

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft een aantal taken belegd bij haar uitvoeringsorganisaties. De activiteiten van deze organisaties worden ook door ons gefinancierd, vanuit de afvalbeheersbijdrage. Samen met deze organisaties vormen wij de 'Afvalbeheersstructuur'.

NederlandSchoon maakt Nederland schoner door zwerfafval te bestrijden en voorkomen samen met gemeenten, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en betrokken burgers.

Nedvang registreert de inzameling en recycling en onderhoudt de contacten met gemeenten en afvalbedrijven.

VPKT zorgt voor de sortering en recycling van (kunststof) verpakkingen door contracten aan te gaan met nascheiders, sorteerders, recyclers, transporteurs en op- en overslagstations.

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) helpt bedrijven met concrete kennis en adviezen bij het verduurzamen van hun verpakkingenbeleid.