Afvalfonds Verpakkingen Awards


Het Afvalfonds Verpakkingen wil met alle partners in de recycleketen alle verpakkingsketens sluitend maken. Om dit te bereiken vinden vele mooie initiatieven en samenwerkingen plaats bij partijen in de recycleketen, die niet altijd even zichtbaar zijn. Om deze initiatieven te stimuleren en de organisaties erachter in het zonnetje te zetten, organiseert het Afvalfonds samen met haar uitvoeringsorganisaties Nederland Schoon, Nedvang b.v. en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) de Afvalfonds Verpakkingen Awards 2022.


Categorieën:

A. Gemeente met een bewezen goed werkend inzamelsysteem voor alle verpakkingsstromen met als resultaat hoge kwaliteit en kwantiteit van het ingezameld materiaal.

B. Gemeente met de meest effectieve communicatie(campagne) met inwoners over (zwerf)afvalinzameling.

C. Gemeente/bedrijfsleven met het beste samenwerkingsinitiatief om zwerfafval terug te dringen.

D. Verpakkend bedrijfsleven met de meest innovatieve toepassing van recyclaat in een verpakking.

E. Verpakkend bedrijfsleven met de best recyclebare verpakking.

F. Verpakkend bedrijfsleven met de best herbruikbare verpakking.

G. Sorteerders/recyclers met de beste innovatie in sortering en/of recycling van verpakkingsafval.


De selectiecriteria en het aanmeldformulier vindt u in de blokken rechts op deze pagina. Na invullen van het aanmeldformulier ontvangen wij het graag van u retour via secretariaat@afvalfondsverpakkingen.nl