Selectiecriteria

Voor het toekennen van de awards hebben we diverse categorieën benoemd. Onderstaand de categorieen met bijbehorende criteria.

Categorie A. Gemeente met een bewezen goed werkend inzamelsysteem voor alle verpakkingsstormen met als resultaat hoge kwaliteit en kwantiteit van het ingezameld materiaal.

Criteria:

 • Aantoonbare hoge kwaliteit met een zo laag mogelijke vervuiling van de ingezamelde materiaalstroom.
 • Beleidswijziging die heeft geleid tot een aantoonbare verbetering van de kwaliteit/ kwantiteit en samenstelling van de ingezamelde materiaalstroom.
 • Een kwalitatief goed inzamelresultaat waar het gaat om de samenstelling van het restafval, met zo min mogelijk herbruikbare stromen als OPK, Glas, en Hout. Plus in bronscheidingsgemeenten PMD.

Categorie B. Gemeente met de meest effectieve communicatie(campagne) met inwoners over (zwerf)afvalinzameling.

Criteria:

 • De communicatie draagt aantoonbaar bij aan het optimaliseren van (zwerf)afvalinzameling (resultaat).
 • De campagne/ de communicatie is schaalbaar en heeft daarmee potentie om door andere organisaties en gemeenten uitgevoerd te worden (uitrolbaar).
 • Effectief gebruik van mediakanalen om de communicatie/campagne te verspreiden (mediakanalen).

Categorie C. Gemeente/bedrijfsleven met het beste samenwerkingsinitiatief om zwerfafval terug te dringen.

Selectiecriteria:

 • Activiteit om zwerfafval te voorkomen en/of te bestrijden die opgezet is door twee of meerdere partijen.
 • Inspirerend.
 • De samenwerking biedt nieuwe inzichten en zet aan tot actie.
 • De samenwerking draagt bij aan het voorkomen en/of het bestrijden van zwerfafval. Hiervoor moet enige bewijslast beschikbaar zijn. Dit kan ook storytelling zijn.
 • Heeft potentie om ook door andere organisaties en gemeenten uitgevoerd te worden. Een echte best practice.
 • Is de samenwerking meermalig? Dan is dit een plus.
 • De activiteit is uitrolbaar

Categorie D. Verpakkend bedrijfsleven met de meest innovatieve toepassing van recyclaat in een verpakking.

Criteria:

 • Hoogwaardigheid van de toepassing: van verfemmer tot foodgrade.
 • Opschaalbaar en breed toepasbaar.
 • De toekomst van de uit het recyclaat vervaardigde verpakking (circulariteit)product.
 • Marktbereik: niche/exotisch – grote markt.
 • Complexiteit: welke technologische hobbels zijn genomen?
 • Samenwerking met (keten)partijen.

Categorie E. Verpakkend bedrijfsleven met de best recyclebare verpakking.

Criteria:

 • De verpakking scoort ‘goed recyclebaar’ in de betreffende KIDV Recyclecheck.
 • De mate waarin een verpakking echt is veranderd/verbeterd: hoe moeilijk was het om obstakels te overwinnen?
 • Samenwerking met andere partijen (intern, binnen en buiten de keten).

Categorie F. Verpakkend bedrijfsleven met de best herbruikbare verpakking.

Criteria:

 • Wat levert de herbruikbare verpakking méér op dan haar voorganger, in termen van reductie CO2-emissie en materiaal-/grondstoffengebruik.
 • Marktpotentieel.
 • Acceptatie door consumenten: is dit getest, of heeft verpakking zich al bewezen in de markt? (Op basis  van verkoopcijfers en/of onderbouwd door onderzoek).

Categorie G. Sorteerders/recyclers met de beste innovatie in sortering en/of recycling van verpakkingsafval.

Criteria:

 • Aantoonbare goede prestatie van het sorteer- en of recycleproces zowel kwantitatief als kwalitatief (rendement).
 • Technische of proces-innovatie in het verwerkingsproces die aantoonbaar heeft geleid tot een verbetering in terugwinning of verbetering van de kwaliteit en afzet van materialen (output). Maatregelen die genomen zijn om de keten te verkorten, zowel geografisch als procesmatig.