Bestuur

Het Afvalfonds Verpakkingen is een stichting zonder winstoogmerk die wordt bestuurd door vertegenwoordigers van het verpakkende bedrijfsleven.

Het bestuur bestaat uit:

Bert Roetert, namens het CBL, voorzitter
André Habets, namens FIAR CE en VLEHAN, vicevoorzitter
Rob van Beek, namens Bedrijfsverpakkers Nederland (BVNL), secretaris

Joan Hanegraaf, namens Stichting Materiaalorganisaties (StiMo)
Henri Vermeulen, namens Stichting Materiaalorganisaties (StiMo)
Paul Rotteveel, namens de Raad Nederlandse Detailhandel (RND)
Eric Jan Schipper, namens de Raad Nederlandse Detailhandel (RND)
Ralph van Oss, namens het CBL
Maarten Nelissen, namens de FNLI, penningmeester
Evelien Sanders-de Boer, namens de FNLI