Bestuur

Het Afvalfonds Verpakkingen is een stichting zonder winstoogmerk die wordt bestuurd door vertegenwoordigers van het verpakkende bedrijfsleven.

Het bestuur bestaat uit:

Bert Roetert, namens het CBL, voorzitter
André Habets, namens FIAR CE en VLEHAN, vicevoorzitter
Rob van Beek, namens Bedrijfsverpakkers Nederland (BVNL), secretaris
Joan Hanegraaf, namens Stichting Materiaalorganisaties (StiMo)
Henri Vermeulen, namens Stichting Materiaalorganisaties (StiMo)

Ralph van Oss, namens het CBL
Paul Rotteveel, namens de Raad Nederlandse Detailhandel (RND)
Eric Jan Schipper, namens de Raad Nederlandse Detailhandel (RND)
Marloes Roetgerink, namens de FNLI
Robbert de Vreede, namens de FNLI, penningmeester