Over ons

Waarom het Afvalfonds Verpakkingen? 
Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen zijn wettelijk verplicht bij te dragen aan recycling. Het Afvalfonds Verpakkingen treedt op namens het verpakkende bedrijfsleven en heeft diverse taken. Deze taken worden gefinancierd vanuit de afvalbeheersbijdrage die verpakkende bedrijven betalen. Hieruit worden ook de kosten voor de inzameling en recycling van huishoudelijk verpakkingsafval vergoed. In Nederland worden hoge recyclingpercentages gerealiseerd. De verpakkingsketens leveren daarmee een grote en actieve bijdrage aan het volledig circulair maken van de Nederlandse economie, die daarbij tot de Europese koplopers behoort.

Wat precies de verplichtingen van het verpakkende bedrijfsleven zijn, staat in het Besluit beheer verpakkingen 2014. De afspraken van bedrijfsleven, gemeenten en overheid, en de doelen die daaruit voortkomen, liggen vast in de Raamovereenkomst

Niet alle taken en doelen worden door het Afvalfonds Verpakkingen zelf uitgevoerd. Diverse activiteiten zijn belegd bij verschillende organisaties zoals Nedvang en Nederland Schoon. Verpakkingsketen BV (VPKT) zorgt voor de sortering en recycling van (kunststof) verpakkingen door contracten aan te gaan met nascheiders, sorteerders, recyclers, transporteurs en op- en overslagstations. En het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken geeft bedrijven advies over het verduurzamen van hun verpakkingen.

Recyclingresultaten

Taken van het Afvalfonds Verpakkingen

Het Afvalfonds Verpakkingen geeft collectief uitvoering aan de verplichtingen die het verpakkende bedrijfsleven heeft onder het Besluit beheer verpakkingen. Ons belangrijkste doel is uitvoering te geven aan de Raamovereenkomst.

LEES MEER

Afvalbeheersstructuur

In Nederland zijn bedrijven die verpakte producten op de markt brengen wettelijk verplicht te zorgen voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen: de producentenverantwoordelijkheid. De Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft deze verantwoordelijkheid van deze bedrijven op zich genomen.

LEES MEER

Magazine Circulair Verpakken

Op 4 december 2018 verscheen het eerste nummer van het magazine Circulair Verpakken, waarmee het Afvalfonds Verpakkingen haar achterban en stakeholders wil informeren over de goede resultaten en de vele inspanningen die het verpakkend bedrijfsleven levert op het gebied van recycling en inzameling.

LEES MEER

Bestuur

Het Afvalfonds Verpakkingen is een stichting zonder winstoogmerk die wordt bestuurd door vertegenwoordigers van het verpakkende bedrijfsleven.

LEES MEER

Keuzemogelijkheid voor alternatief regiemodel kunststof verpakkingsafval

Op dit moment is het Afvalfonds Verpakkingen bezig om met de partijen betrokken bij de Raamovereenkomst Verpakkingen (VNG, verpakkende bedrijfsleven en Ministerie van I&W) een alternatieve systematiek uit te werken voor de regie over de recyclingketen van brongescheiden kunststof verpakkingsafval afkomstig van huishoudens.

LEES MEER

Taken van het Afvalfonds Verpakkingen

Het Afvalfonds Verpakkingen geeft collectief uitvoering aan de verplichtingen die het verpakkende bedrijfsleven heeft onder het Besluit beheer verpakkingen. Ons belangrijkste doel is uitvoering te geven aan de Raamovereenkomst.

LEES MEER

Afvalbeheersstructuur

In Nederland zijn bedrijven die verpakte producten op de markt brengen wettelijk verplicht te zorgen voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen: de producentenverantwoordelijkheid. De Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft deze verantwoordelijkheid van deze bedrijven op zich genomen.

LEES MEER

Magazine Circulair Verpakken

Op 4 december 2018 verscheen het eerste nummer van het magazine Circulair Verpakken, waarmee het Afvalfonds Verpakkingen haar achterban en stakeholders wil informeren over de goede resultaten en de vele inspanningen die het verpakkend bedrijfsleven levert op het gebied van recycling en inzameling.

LEES MEER

Bestuur

Het Afvalfonds Verpakkingen is een stichting zonder winstoogmerk die wordt bestuurd door vertegenwoordigers van het verpakkende bedrijfsleven.

LEES MEER

Keuzemogelijkheid voor alternatief regiemodel kunststof verpakkingsafval

Op dit moment is het Afvalfonds Verpakkingen bezig om met de partijen betrokken bij de Raamovereenkomst Verpakkingen (VNG, verpakkende bedrijfsleven en Ministerie van I&W) een alternatieve systematiek uit te werken voor de regie over de recyclingketen van brongescheiden kunststof verpakkingsafval afkomstig van huishoudens.

LEES MEER