Magazine Circulair Verpakken

Op 4 december 2018 verscheen het eerste nummer van het magazine Circulair Verpakken, waarmee het Afvalfonds Verpakkingen haar achterban en stakeholders wil informeren over de goede resultaten en de vele inspanningen die het verpakkend bedrijfsleven levert op het gebied van recycling en inzameling.

Het Afvalfonds Verpakkingen vertegenwoordigt het verpakkend bedrijfsleven. En het past in ons beleid om over de inspanningen en uitdagingen naar buiten te treden. Omdat er heel veel goed gaat en ook omdat er nog hobbels te nemen zijn, waarbij samenwerking, kennisdeling en inspiratie nodig zijn. Dit blad wil daarin een verbindende factor zijn.

U kunt de nieuwste editie van het magazine op Issuu.com lezen.

Wilt u het volgende nummer per post ontvangen? Mail uw gegevens naar info@afvalfondsverpakkingen.nl