Actieplan Glas op stoom: Op weg naar 90% glasrecycling in Nederland

De wettelijke doelstelling in Nederland voor de recycling van verpakkingsglas is 90%. Ondanks het feit dat de burger in Nederland de glasbak van oudsher goed weet te vinden, zamelen we in Nederland nog niet de wettelijke 90% in (83% in 2015). Daarom heeft het Afvalfonds Verpakkingen in 2016 het actieplan Glas opgesteld om eind 2018 de doelstelling van 90% glasrecycling te behalen.

Met een tussentijdse rapportage heeft het Afvalfonds Verpakkingen de overheid laten weten dat de uitvoering van het actieplan op koers ligt.

Samenwerking met gemeenten
De afgelopen jaren is de consument met de campagne Glas in ’t Bakkie aangespoord al zijn glazen verpakkingen altijd naar de glasbak te brengen. Dit jaar werkt het Afvalfonds Verpakkingen onder andere samen met ruim 40 gemeenten waarin de glasinzameling achterblijft bij het landelijk gemiddelde van 20 kilo per inwoner per jaar. Samen met deze gemeenten is bekeken wat de mogelijke oorzaken zij en welke acties wenselijk zijn. Bijvoorbeeld het (ver)plaatsen van (extra) glasbakken of gerichte communicatie richting burgers. Alle overeengekomen acties starten als pilot vanaf deze maanden worden aan het einde van het jaar geëvalueerd. Bij gebleken succes worden de initiatieven uitgerold in de gemeenten. Naast de 40 gemeenten waarmee een samenwerking is overeengekomen worden andere gemeenten ook aangespoord om “gas op glas” te geven.

Horecaglas
Ook bij de horeca valt nog glas te halen. Uit een verdiepingsonderzoek onder horecaondernemers in diverse binnensteden blijkt dat meer dan 15% van de horecaondernemers het verpakkingsglas nog regelmatig bij het restafval gooit omdat er geen goede inzamelmogelijkheid voor handen is. Daarom worden er met toeleveranciers pilots opgestart om glas van horecabedrijven bij het bevoorraden mee terug te nemen. Wanneer blijkt dat de ontwikkelde inzamelmethode succesvol is, worden initiatieven genomen om deze in meerdere steden toe te gaan passen.

U vindt het totale Actieplan Glas hier. De tussentijdse rapportage vindt u hier.