Afvalfonds Verpakkingen beloont gebruik van goed recyclebare kunststof verpakkingen

Met ingang van 1 januari 2019 voert het Afvalfonds Verpakkingen een zogenoemd gedifferentieerd tarief in voor vormvaste kunststof verpakkingen. Voor vormvaste kunststof verpakkingen die goed te recyclen zijn en die wanneer ze gesorteerd zijn een positieve marktwaarde hebben, geldt een lager tarief van € 0,38 per kilo in plaats van het reguliere tarief van € 0,64 per kilo verpakkingsmateriaal.

De inzameling en recycling van verpakkingen wordt gefinancierd door de bedrijven die de verpakte producten in Nederland op de markt brengen. Zij betalen hiervoor een bijdrage per kilo verpakkingen aan het Afvalfonds Verpakkingen, die daarmee de gemaakte kosten voor inzameling, verwerking en recycling vergoedt.

Kunststof is licht en volumineus en daarmee inefficiënt in de inzameling en transport. Daarmee brengen verpakkingen van kunststof de hoogste kosten met zich mee. Tevens moet kunststof gesorteerd worden voordat het gerecycled kan worden. Omdat de ene verpakking beter te recyclen is dan de andere, en de waarde van het gesorteerde materiaal aanzienlijk kan verschillen afhankelijk van de soort kunststof, biedt het Afvalfonds Verpakkingen bedrijven de mogelijkheid om gebruik te maken van een gedifferentieerd tarief.

Het gebruik van goed sorteerbare en recyclebare verpakkingen met een positieve opbrengst wordt hiermee dus beloond. Recycling speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling naar een circulaire economie. In Nederland worden hoge recyclingpercentages gerealiseerd waarmee Nederland tot de Europese koplopers behoort. Het verdient hierbij uiteraard de voorkeur dat verpakkingen zo veel mogelijk recyclebaar zijn. Het Afvalfonds Verpakkingen hoopt dat de invoering van het gedifferentieerde tarief een extra stimulans is voor bedrijven bij het verduurzamen van hun verpakkingen.