Dringende oproep: gooi alleen plastic, blik en drankenkartons bij het PMD

Om verpakkingsafval goed te kunnen recyclen is het belangrijk dat het juist wordt aangeboden: papier bij het oudpapier, glas in de glasbak en plastic bij het plastic. Vooral bij het plastic verpakkingsafval gaat het nog weleens mis. En dan hebben we het niet over die ene verpakking waarvan men twijfelt of die nou wel of niet bij het plastic hoort. Helaas wordt er ook veel gewoon huisvuil in de PMD-container gegooid. Als er te veel restafval bij het PMD zit, is dit niet meer geschikt voor verdere verwerking.

Helaas leidt dit in de Twentse gemeenten steeds vaker tot afkeur van ingezamelde partijen PMD omdat het ongeschikt is geworden voor recycling. “Als dit zo door gaat bestaat het risico dat we in Nederland de wettelijke recycledoelstelling niet meer gaan halen. Wij zijn er dus net zo ongelukkig mee als de gemeenten”, aldus Cees de Mol van Otterloo, algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. “Bovendien wordt de recycledoelstelling de komende jaren vanuit Brussel verder aangescherpt, we hebben dus al het ingezamelde plastic verpakkingsafval hard nodig.”

De toenemende hoeveelheid vervuiling in PMD is een grote zorg. Het is niet voor niets dat het Platform Ketenoptimalisatie waarin gemeenten (VNG) samenwerken met het verpakkende bedrijfsleven (Afvalfonds Verpakkingen) hier prioriteit aan geeft. “Om de kwaliteit in de Twentse gemeenten te verbeteren vindt inmiddels intensief overleg plaats om samen verbeterplannen op te starten”, aldus De Mol van Otterloo. In het streven naar een circulaire economie voor verpakkingen willen we zo veel mogelijk verpakkingsmateriaal recyclen. 

Daarom de dringende oproep: gooi restafval in de restafvalbak of -zak.