Afvalfonds Verpakkingen en AEB Amsterdam tekenen intentieovereenkomst voor optimalisatie en verduurzaming recycleketen

Afvalfonds Verpakkingen en AEB Amsterdam tekenen vandaag, dinsdag 10 januari, een intentieovereenkomst voor een lange termijn samenwerkingsverband. Met deze samenwerking willen AEB en het Afvalfonds de inzameling en recycling van kunststof verpakkingen optimaliseren.

Eén van de afspraken gaat over de vergoedingen voor recycling van kunststoffen via de nascheidingsinstallatie van AEB. Dat betekent lagere vergoedingen, maar wel lange termijn zekerheid. De overeenkomst maakt het voor organisaties als AEB mogelijk om investeringen te doen in de ontwikkeling van innovaties die bijdragen aan optimalisatie van de recyclingketen.

Afvalfonds Verpakkingen en AEB Amsterdam delen de visie dat er nog grote kansen zijn voor het verhogen van de kwantiteit én kwaliteit van de inzameling en recycling van verpakkingsafval. De gemiddelde (maatschappelijke) kosten kunnen omlaag en de recycling opbrengsten kunnen omhoog. Daarbij kan nascheiding een belangrijke rol spelen voor kunststof verpakkingsafval. Met nascheiding van kunststofverpakkingsafval kan de hoeveelheid ingezamelde en gerecyclede kunststof in een grote stad oplopen van 2 kilo per inwoner nu, naar 10 tot 12 kilo (bron: Afvalfonds).

Jeroen de Swart, CEO AEB Amsterdam: ‘De overeenkomst betekent bijvoorbeeld ook het samen ontwikkelen van technologie om de kunststoffen verder op te werken en de recyclingketen te optimaliseren. Op die manier houden we grondstoffen zo lang mogelijk in de keten en zetten we in op vraaggestuurd werken in plaats van aanbodgestuurd. We kijken waar de behoeften van de markt liggen en spelen daarop in. Uiteindelijk gaat het erom dat we tegen lagere kosten bijdragen aan meer en betere recycling van waardevolle grondstoffen.’

Cees de Mol van Otterloo, directeur Afvalfonds Verpakkingen: ‘Nascheiding is, naast bronscheiding, ontwikkeld tot een volwaardig inzamelsysteem voor kunststof verpakkingsafval. Door deze unieke samenwerking met AEB aan te gaan, stimuleren we deze ontwikkeling. We verwachten dat ook andere grote steden nascheiding kiezen als een oplossing voor meer inzameling van kunststof.’