Inzameling en recycling van verpakkingsafval

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het Afvalfonds Verpakkingen sprak minister Van Veldhoven van Wonen en Milieu de aanwezigen toe. Directeur Cees de Mol van Otterloo blikte kort terug op het afgelopen jaar. Hij sprak zijn waardering uit voor alle nieuwe initiatieven die worden ontwikkeld om de verwerking van verpakkingsafval te verbeteren. En hij gaf aan blij te zijn met de constructieve afspraken die zijn gemaakt binnen het Platform Keten Optimalisatie.

Over de gevolgen van nieuwe wetgeving is De Mol van Otterloo duidelijk: "We zullen ons volledig gaan inzetten op de inzameling van alle stromen, bron- of nagescheiden, zonder ons druk te maken over of dat kwalitatief nu zo zinvol is. We moeten wel, willen we in de toekomst nog kunnen voldoen aan de wettelijke doelstelling".

Download hier de presentatie van Cees de Mol van Otterloo.