Pers

Oprichting Platform Ketenoptimalisatie gaat hergebruik kunststof aanjagen

24 januari 2019

Om de kwaliteit van gerecyclede verpakkingen te verbeteren, richt het Afvalfonds Verpakkingen samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) op. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is adviserend lid van het platform. Het PKO gaat zich onder meer buigen over de beoordeling van het ingezamelde materiaal, de kwaliteitseisen voor gesorteerd materiaal, de te hanteren vergoedingen(systematiek) en de recyclebaarheid van verpakkingen die op de markt komen.

Lees het bericht

Afvalfonds Verpakkingen beloont gebruik van goed recyclebare kunststof verpakkingen

01 oktober 2018

Met ingang van 1 januari 2019 voert het Afvalfonds Verpakkingen een zogenoemd gedifferentieerd tarief in voor vormvaste kunststof verpakkingen. Voor vormvaste kunststof verpakkingen die goed te recyclen zijn en die wanneer ze gesorteerd zijn een positieve marktwaarde hebben, geldt een lager tarief van € 0,38 per kilo in plaats van het reguliere tarief van € 0,64 per kilo verpakkingsmateriaal.

Lees het bericht
1 2 3 4