Plasticrecycling: op de goede weg maar vraagt inzet van iedereen

Recycling van plastic heeft nog veel uitdagingen. De uitzending van Pak de macht op 6 mei over plasticrecycling bracht dit uitgebreid in beeld. Al meer dan 40 jaar werken we in Nederland aan de recycling van papier en glas. En dat zie je terug in de cijfers. Die scheidingssystemen zijn ‘volwassen’; iedereen weet hoe het werkt en wat hij/zij moet doen. Met plastic (PMD) is dat anders. We zijn hiermee nog maar 10 jaar onderweg. Grofweg de helft van de plastic verpakkingen wordt ingezameld. In de uitzending was ook te zien dat de manier waarop berekend wordt hoeveel er gerecycled is, verandert.

Met z’n allen nog meer recyclen
De manier waarop we de recycling van verpakkingsafval meten en berekenen is wettelijk door de Europese Unie bepaald. Met ingang van dit jaar gaan we de recycling anders meten. De EU schrijft nl. een andere methode voor. Deze nieuwe methode geeft een realistischer beeld.

We zullen dus met z’n allen nog meer ons best moeten doen om zo veel mogelijk te recyclen om onze doelstelling van 55% plasticrecycling te behalen: inwoners scheiden hun afval, gemeenten halen het op, sorteerders en recyclers verwerken het tot grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen. Fabrikanten betalen via het Afvalfonds Verpakkingen voor de inzameling en recycling van verpakkingen. En zorgen er voor dat hun verpakking zo goed mogelijk recyclebaar is. Zij worden daarbij geholpen met advies van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

In alle stappen is verbetering mogelijk. Niet alleen om meer in te zamelen, ook om het systeem steeds beter en efficiënter te maken, zodat uiteindelijk geen verpakkingen meer verloren gaat maar optimaal verwerkt wordt tot grondstof: circulaire economie. Het Afvalfonds Verpakkingen helpt hier namens de verpakkende bedrijven graag bij, in samenwerking met alle schakels in de keten. Want we hebben elkaar nodig om toe te werken naar een circulaire economie voor verpakkingen. Wat voor ons in ieder geval als een paal boven water staat is dat we door moeten gaan met het recyclen van plastic.