Reactie op de invoering van statiegeld op kleine PET-flesjes

Zoals bekend is zwerfafval een probleem in onze samenleving. Daarom wordt met man en macht gewerkt aan de strijd daartegen. Via het Afvalfonds Verpakkingen*) financiert het verpakkend bedrijfsleven de activiteiten van NederlandSchoon om het publiek bij de strijd tegen zwerfafval te betrekken en een gedragsverandering teweeg te brengen.

Er komen echter nog steeds te veel kleine plastic flesjes op straat terecht. Het verpakkend bedrijfsleven en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hebben daarom na overleg afgesproken om in 2021 statiegeld in te voeren op kleine PET-flesjes. Uiteraard met inachtneming van alle coronarichtlijnen van het RIVM.

De voorbereidingen voor die invoering vinden nu plaats zodat het statiegeld op kleine PET-flesjes in 2021 kan worden ingevoerd. Uiteraard worden consumenten tijdig geïnformeerd over de wijze waarop de inname van lege kleine PET-flesjes wordt georganiseerd.

Graag benadrukken wij dat de grootste stap in de strijd tegen zwerfafval alleen gezet kan worden als iedereen zich het belang realiseert van de oplossing van het zwerfafvalprobleem en van de belangrijke rol die zij zelf daarin speelt: het bedrijfsleven, consumenten en gemeenten. De samenstelling van zwerfafval is zeer divers. Niet alleen plastic flesjes, maar ook bij voorbeeld snoepwikkels, chipszakken en patatbakjes maken er deel van uit. Wij zijn dan ook blij met de door de Staatssecretaris aangekondigde nieuwe nationale campagne tegen zwerfafval met speciale aandacht voor educatie aan jongeren en het belang dat zij hecht aan handhaving door de gemeenten.

*) De inzameling en recycling van verpakkingen wordt gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten in Nederland op de markt brengen. Zij doen dit door over hun verpakkingen een heffing (de afvalbeheersbijdrage verpakkingen) te betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen, die daaruit de gemaakte kosten voor inzameling en recycling van huishoudelijk verpakkingsafval vergoedt.