Wat u niet heeft gezien...

Dinsdag 3 november ging het televisieprogramma De Hofbar over de inzameling en recycling van kunststof verpakkingsafval. Een boeiend onderwerp, waar veel over valt te vertellen. En dan is een uitzending van 22 minuten al snel te kort. Daarom vertellen wij ook graag aan u, wat Hester Klein Lankhorst voor de camera wel heeft verteld, maar u niet heeft gezien.

Centraal stond de vraag: Afvalscheiden, heeft het eigenlijk wel zin?

“Daar kunnen we kort over zijn, aldus Hester Klein Lankhorst, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. “Het heeft absoluut zin. Plastic verpakkingsafval kan worden gerecycled en worden gebruikt om nieuwe producten en verpakkingen van te maken. We besparen daarmee grondstoffen. Ik zou daarom ook iedereen willen oproepen om goed te blijven scheiden en geen restafval bij het PMD te gooien. Als er teveel vervuiling in zit moeten we alles weggooien en dat is doodzonde, dan is alle moeite voor niets.”

Klein Lankhorst: “Sinds we in Nederland plastic zijn gaan scheiden is het recyclepercentage in rap tempo gestegen en daar mogen we met z’n allen trots op zijn. In 2018 werd 52% van alle plastic verpakkingen gerecycled. En daarmee voldoen we ook aan de wettelijke doelstelling van 50% in 2020. Om aan die wettelijke recyclingdoelstelling te kunnen blijven voldoen, hebben we alle kilo’s hard nodig. Daarom zijn we ook in gesprek met de gemeenten in Twente om de vervuiling van het PMD terug te dringen zodat er geen partijen meer hoeven te worden afgekeurd. Ik hoor dat er goede stappen worden gezet.”

Het Afvalfonds Verpakkingen is opgericht door het verpakkend bedrijfsleven om uitvoering te geven aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid. Deze producenten-verantwoordelijkheid is door de overheid opgelegd en schrijft voor dat bedrijven zorg moet dragen voor de inzameling en recycling van hun productverpakkingen. Dit doet het Afvalfonds Verpakkingen namens hen, zij betalen hiervoor een bijdrage per kilo verpakkingsmateriaal aan het Afvalfonds. Hiermee vergoedt het Afvalfonds de kosten die worden gemaakt voor inzameling en recycling. In heel Europa is het op deze manier wettelijk geregeld en Nederland staat in de top 5 met 79% recycling voor verpakkingen.

Klein Lankhorst: “De gemeenten organiseren de inzameling. Ik zou tegen hen willen zeggen: Maak het je inwoners zo makkelijk mogelijk. Zorg voor een efficiënt en goed ingeregeld systeem. De keuze voor het systeem is politiek, maar zorg dat inwoners goed weten wat ze moeten doen en blijf erover communiceren. Uiteindelijk begint dit bij goede afvalscheiding door de inwoner. Dus hou vol.

En ja, het is lastig. Het laaghangende fruit van afvalscheiding is allang geplukt. Daarom helpen we elkaar hierbij.”

Bij het Afvalfonds gaat het om goed scheiden, goed recyclen, goed hergebruiken.