Bedrijven (producenten/importeurs)

Afvalfonds als collectieve uitvoeringsorganisatie
Ieder bedrijf is individueel verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van de verpakte producten die zij op de markt brengen. Hier zijn verplichtingen aan verbonden. Dit ligt vast in het Besluit beheer verpakkingen 2014. Bedrijven worden hierin aangeduid als 'Producenten en Importeurs', ook wel 'PI's'.

Het Afvalfonds Verpakkingen neemt (deels) deze verplichtingen van u over om het u als producent of importeur makkelijker te maken. U betaalt hiervoor een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. In de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen en de Raamovereenkomst  kunt u lezen welke taken uit uw bijdrage worden gefinancierd.

Uw taak
Het Afvalfonds Verpakkingen neemt niet al uw verantwoordelijkheden over. Producenten en importeurs blijven zelf verantwoordelijk voor het verduurzamen van verpakkingen. U moet hierbij voldoen aan de essentiële eisen

Bekijk de deelnemerslijst