Bedrijven (producenten/importeurs)

Producenten en importeurs van verpakte producten die individueel meer dan 50.000 kilo verpakkingen op de Nederlandse markt brengen (we noemen dit 'bovendrempelige bedrijven') dienen zich aan te melden en jaarlijks aangifte te doen bij het Afvalfonds Verpakkingen.

Met de Afvalbeheersbijdrage die u betaalt over uw verpakkingen, financieren wij de inzameling en recycling van huishoudelijk verpakkingsafval. Ook rapporteren wij jaarlijks aan de overheid over het aandeel gerecyclede verpakkingen. 

Wij kunnen niet alle verplichtingen van u overnemen: verpakkende bedrijven blijven zelf verantwoordelijk voor het verduurzamen van verpakkingen. U moet hierbij voldoen aan de essentiële eisen. Voor hulp en advies hierbij kunt u terecht bij ons kennisinstituut KIDV.

Bekijk de deelnemerslijst