Aanmelden

Elke bijdrageplichtige organisatie, onderneming of fiscale eenheid omzetbelasting, dient zichzelf aan te melden bij het Afvalfonds Verpakkingen.

Welke gegevens heeft u nodig?

  • NAW gegevens, en -indien van toepassing - de volledige naam van de fiscale eenheid;
  • uw KvK-nummer;
  • gegevens van de contactpersoon voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen binnen uw onderneming.

Aanmelden als onderneming of als onderdeel van een fiscale eenheid?
Het Afvalfonds Verpakkingen verstaat onder onderneming, een ondernemer in de zin van artikel 7, eerste en tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968. Een onderneming doet zelfstandig opgave en aangifte.

Onder een fiscale eenheid verstaat het Afvalfonds Verpakkingen, een fiscale eenheid in de zin van artikel 7, vierde lid van de Wet op de omzetbelasting 1968.

Een van de onderdelen van de fiscale eenheid doet opgaaf en aangifte voor alle ondernemingen die daar deel van uit maken. U bepaalt de totale hoeveelheid verpakkingen op basis van de activiteiten van de gehele fiscale eenheid. De interne leveringen binnen de fiscale eenheid zijn voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen niet van belang. U heeft één keer recht op een vermindering van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen over 50.000 kilo.

Na de aanmelding
U ontvangt van het Afvalfonds Verpakkingen een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kunt u inloggen op de beveiligde site waar u online uw opgaaf en aangifte kunt doen.

Opgave (schatting) en aangifte (werkelijke aantallen)
In de opgave geeft u het geschatte aantal kilo verpakkingen op waarvoor u verwacht bijdrageplichtig te zijn in het jaar van aanmelding. Op basis hiervan draagt u per kwartaal de voorlopige Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen af. Voor 1 april van elk kalenderjaar doet u aangifte van het werkelijke aantal kilo verpakkingen van het voorgaande jaar. Het Afvalfonds verrekent de voorlopige betalingen met deze aangifte.

De gegevens dient u bij te houden in een verpakkingenadministratie, zodat u op verzoek kunt aantonen dat de verpakkingsaantallen overeenkomen met uw opgaaf en aangifte.  

Meer informatie hierover kunt u lezen in de Handreiking Verpakkingenadministratie.