Ben ik bijdrageplichtig?

Wanneer bent u bijdrageplichtig?
U bent verplicht zich aan te melden en Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen te betalen, wanneer u in een kalenderjaar meer dan 50.000 kilo verpakkingen op de Nederlandse markt brengt en/of ontdoet na import. Dit geldt vanaf 1 januari 2018 ook wanneer uw bedrijf geen vestiging in Nederland heeft en direct (online) aan consumenten in Nederland verkoopt.

U bent bijdrageplichtig wanneer u een ondernemer bent in de zin van artikel 7, eerste en tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 en u één of meerdere van de onderstaande handelingen in Nederland verricht:

A. Toevoegen van verpakkingsmateriaal: Wanneer u aan goederen verpakkingsmateriaal toevoegt (of dit laat doen, bijvoorbeeld door een loonverpakker*) en deze goederen aan een derde in Nederland ter beschikking stelt, bent u bijdrageplichtig voor al het gebruikte verpakkingsmateriaal;

Voorbeelden:
Producent pindakaas
 
In opdracht van een supermarktketen produceert een in Nederland gevestigde onderneming potten pindakaas. De pindakaas wordt in Nederland bij een distributiecentrum van de supermarktketen geleverd. De producent is bijdrageplichtig voor de potten, etiketten, deksels, dozen/trays met folie, hoeklatten/wikkelfolie bij de pallets en wanneer de pallet een eenmalige logistiek hulpmiddel is ook de pallet zelf. Let op! Eenmalige logistieke hulpmiddelen zijn onbelast.
Webwinkel mobiele telefoons
Mobiele telefoons worden bij een Nederlandse leverancier ingekocht, levering is ook in Nederland. De telefoons worden aan Nederlandse consumenten al dan niet in combinatie met een abonnement verkocht en geleverd. De webwinkel is bijdrageplichtig voor de  verzendverpakking, waaronder de omdoos, etiket, tape en beschermingsmateriaal/vulmateriaal.
Loonverpakken* door sociale werkplaats
Een producent van wasmiddelen geeft opdracht aan een sociale werkplaats om flessen wasmiddel in een actieverpakking te verpakken. De producent is in dat geval bijdrageplichtig voor de toegevoegde actieverpakking.

*Een loonverpakker is degene die in opdracht van een ander bedrijf stoffen, preparaten of andere producten,die hij niet zelf heeft vervaardigd en waarvan hij niet de eigendom verkrijgt, herpakt, verpakt of ontpakt.

B. Ontdoen van verpakkingsmateriaal na import: Wanneer u goederen van buiten Nederland naar Nederland invoert bent u bijdrageplichtig voor het verpakkingsmateriaal dat u na invoer hebt verwijderd en afgevoerd;

Voorbeelden:
Import rozen uit Kenia

Een rozenhandelaar importeert rozen uit Kenia die in dozen worden geleverd. De dozen worden na import verwijderd om de rozen op water te zetten. De rozenhandelaar laat de dozen afvoeren door de afvalverwerker. De rozenhandelaar is bijdrageplichtig voor de dozen waarvan hij zich ontdoet.
Import grondstoffen
Een productiebedrijf koopt grondstoffen buiten Nederland. Deze grondstoffen worden in kunststof en papieren zakken geleverd. De producent laat de zaken afvoeren door zijn afvalverwerker uit België. Het productiebedrijf is verantwoordelijk voor de zakken waarvan het zich ontdoet, het is daarbij niet van belang of de afvalverwerker in België zit.

C. Import en ter beschikking stellen aan een derde in Nederland: Wanneer u goederen van buiten Nederland naar Nederland invoert en aan een derde in Nederland ter beschikking stelt, bent u bijdrageplichtig voor het verpakkingsmateriaal waarin u de goederen hebt ingevoerd. 

Voorbeeld:
Import televisies

Een Nederlands elektronicabedrijf importeert een pallet televisies uit China en verkoopt en levert deze één op één door aan een Nederlandse groothandel. De importeur is bijdrageplichtig voor de doos, piepschuim, folie, tape, etiketten, het zakje om de afstandsbediening en de gebruiksaanwijzing en de hoeklatten/wikkelfolie bij de pallets en wanneer de pallet een eenmalige logistiek hulpmiddel is ook de pallet zelf. Let op! Eenmalige logistieke hulpmiddelen zijn onbelast.

Bijzondere situaties
Er zijn situaties waarin er geen sprake is van bijdrageplicht. Bijvoorbeeld:

  • Niet in het vrije verkeer: Wanneer goederen volgens de douaneregeling niet in het vrije verkeer van de interne markt van de EU zijn gebracht zijn A en C van bovenstaand overzicht niet van toepassing. Let op:  U bent nog wel bijdrageplichtig voor ontdoen na import, zie B.
  • Loonverpakken: Als u in opdracht van de eigenaar van goederen verpakkingsmateriaal verwijdert en/of toevoegt, dan is de eigenaar/opdrachtgever hiervoor bijdrageplichtig. Wanneer u  echter op de goederen productiehandelingen uitvoert zoals het snijden van groenten en kaas, dan wordt u vanwege de productiehandelingen  bijdrageplichtig en niet de eigenaar/opdrachtgever. Het is daarbij niet belangrijk voor wiens rekening het gebruikte verpakkingsmateriaal komt.

In buitenland gevestigde bedrijven nu ook bijdrageplichtig
Vanaf 1 januari 2018 zijn in het buitenland gevestigde producenten/importeurs (bijv. webwinkels) verplicht een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen te betalen wanneer zij in een kalenderjaar meer dan 50.000 kilo verpakkingen direct aan consumenten in Nederland op de markt brengen. Zij dienen zich bij het Afvalfonds Verpakkingen aan te melden en opgaaf te doen. Zij dienen dus het gewicht van hun verpakkingen in beeld te brengen. Aanleiding is de substantiële groei van verkoop op afstand aan consumenten. Deze groei zorgt namelijk ook voor een overeenkomstige toename van verpakkingsafval. Bovendien wil het Afvalfonds Verpakkingen een gelijk speelveld creëren tussen enerzijds bedrijven die in Nederland gevestigd zijn of hier een vaste inrichting hebben en anderzijds buitenlandse bedrijven. Het gaat hierbij specifiek om het ter beschikking stellen van verpakte producten aan consumenten (B2C). Bij leveringen aan bedrijven (B2B) blijft de onderneming die in Nederland is gevestigd of een vaste inrichting heeft bijdrageplichtig.

Drempel 50.000 kilo
Over de eerste 50.000 kilo verpakkingen betaalt u geen afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Wanneer er sprake is van een fiscale eenheid omzetbelasting, dan moet u voor de fiscale eenheid als geheel bepalen of u boven de drempel van de 50.000 kilo verpakkingen komt.

Let op: Indien u frisdranken en/of waters in flessen van kunststof met een inhoudsmaat van meer dan 0,75 liter in Nederland op de markt brengt en niet deelneemt aan de statiegeldregeling, dan vallen deze flessen met ingang van 2018 buiten de heffingsvrije drempel van 50.000 kilo per kalenderjaar. Voor deze flessen geldt in 2018 het tarief van € 0,25 per fles (was in 2015, 2016 en 2017 € 7,50 per kilo).

Aanmelden
Zit u boven de drempel? Meldt u zich dan hier aan.

Onderdrempelig

Als u minder dan 50.000 kilo verpakkingen aan een ander in Nederland ter beschikking stelt en/of ontdoet bij import, bent u onderdrempelig. U betaalt dan geen afvalbeheersbijdrage. Aanmelden is dan niet nodig. Tenzij u frisdranken en/of waters in flessen van kunststof met een inhoudsmaat van meer dan 0,75 liter in Nederland op de markt brengt en niet deelneemt aan de statiegeldregeling.Voor deze flessen geldt in 2018 het tarief van € 0,25 per fles (was in 2015, 2016 en 2017 € 7,50 per kilo).

Let op: Als uw bedrijf al was aangemeld (omdat uw bedrijf eerder wel bijdrageplichtig was), dient u ook dit keer weer aangifte te doen. U hoeft echter geen Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen te betalen.

Wie onderdrempelig is moet dit kunnen aantonen. Op verzoek van het Afvalfonds dient u dan een berekening te overleggen waarbij u aantoont dat u niet verplicht bent tot aanmelding over te gaan. Het Afvalfonds Verpakkingen is bevoegd om aangiften en andere verstrekte gegevens te (laten) controleren vanaf het jaar 2013.

Vormt u samen met andere ondernemingen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting (FE OB), dan moet u voor de fiscale eenheid als geheel bepalen hoeveel kilo verpakkingen u op de markt brengt. De drempel wordt één keer toegepast voor de hele fiscale eenheid.

Voorbeeldberekening maken
Met onze online tool kunt u met een voorbeeldberekening een inschatting maken of u bijdrageplichtig bent. Met deze online vragenlijst maakt u inzichtelijk wat de hoeveelheid verpakkingsmateriaal is dat uw bedrijf/organisatie gebruikt. De gemiddelde invultijd bedraagt ongeveer 10 minuten. Om de vragen goed te kunnen invullen moet u kunnen nagaan welke soorten verpakkingen uw bedrijf aan producten toevoegt en\of als u importeert: in welke verpakking de geïmporteerde producten aankomen en van welke soorten verpakking uw bedrijf zich na import ontdoet. Verpakte materialen die u exporteert, zijn hierbij niet van belang.