Regelingen en brancheovereenkomsten

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft afspraken gemaakt met verschillende branches om op een vereenvoudigde manier de hoeveelheid en/of materiaalsoort van de verpakkingen te kunnen bepalen (brancheovereenkomsten). Voor een aantal doelgroepen zijn aanvullende afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in de Regelingen.

Regelingen

Brengt uw onderneming/fiscale eenheid omzetbelasting nagenoeg alleen bedrijfsverpakkingen op de markt? Dan komt u wellicht in aanmerking om gebruik te mogen maken van de Regeling Bedrijfsverpakkers en dan betaalt u een lager tarief voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Wilt u deelnemen aan de Regeling Bedrijfsverpakkers, dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Klik op één van de regelingen in het blauwe veld om de details van de regeling te lezen.

Brancheovereenkomst Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW)

Looptijd

Aangiftejaar 2013 en verder.


Doelgroep

Deze brancheovereenkomst geldt voor leden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren. Niet aangesloten bedrijven kunnen contact opnemen met de KVNW.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze brancheovereenkomst kunt u de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) heeft een rekenmodel ontwikkeld ten behoeve van de aangifte bij het Afvalfonds Verpakkingen. Met behulp van het rekenmodel kan aan de hand van het aantal geïmporteerde hectoliters op een eenvoudige manier de aangifte worden berekend. U vindt meer informatie op https://www.kvnw.nl/activiteiten/milieu/app


Bijlage: Brief KVNW
Bijlage: Akkoordverklaring KVNW
Bijlage: Uitwerking berekening KVNW

Brancheovereenkomst Nederlandse Vereniging voor Groothandelaren in Papier en Verpakkingsmaterialen (NVGP)

Looptijd

Vanaf aangiftejaar 2018.


Doelgroep

Deze brancheovereenkomst geldt voor groothandelaren in papier en verpakkingsmaterialen.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze brancheovereenkomst kunt u de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.


Bijlage: Brancheafspraak NVGP 2018 en 2019
Bijlage: Rekenmodule NVGP 2018 en 2019
Bijlage: Akkoordverklaring NVGP
Bijlage: Rekenmodule NVGP 2013 t/m 2017

Brancheovereenkomst Productschap Dranken - Spirits NL

Looptijd

Aangiftejaar 2013 en verder.


Doelgroep

Deze brancheovereenkomst geldt voor bedrijven die gedistilleerde en premixen dranken in Nederland op de markt brengen. De rekenmodule is te vinden op de website van Spirits NL.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze brancheovereenkomst kunt u de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.


Bijlage: Brief PD
Bijlage: Akkoordverklaring Productschap Dranken 2013

Brancheovereenkomst NRK Verpakkingen

Looptijd

Vanaf aangiftejaar 2013.


Doelgroep

Deze brancheovereenkomst geldt voor bij NRK Verpakkingen (voorheen: Vereniging Kunststofverpakkingen Nederland (VMK)) aangesloten bedrijven.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze brancheovereenkomst kunt u de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.


Bijlage: Brief VMK
Bijlage: Rekenmodule VMK 2013
Bijlage: Akkoordverklaring VMK 2013

Brancheovereenkomst Vereniging Smeerolieondernemingen Nederland (VSN)

Looptijd

Vanaf aangiftejaar 2013.


Doelgroep

Deze brancheovereenkomst geldt voor bij Vereniging Smeerolieondernemingen Nederland aangesloten bedrijven.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze brancheovereenkomst kunt u de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.


Bijlage: Brief VSN
Bijlage: Akkoordverklaring VSN
Bijlage: Rekenmodule VSN

Brancheovereenkomsten

Elke brancheovereenkomst geldt alleen voor die verpakkingen of activiteiten die er specifiek in zijn genoemd. Producenten/importeurs met verschillende bedrijfsactiviteiten kunnen gebruikmaken van meerdere brancheafspraken. Door middel van het ondertekenen van een akkoordverklaring kunt u in aanmerking komen voor een brancheovereenkomst; vanzelfsprekend wanneer u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Bij de aangifte geeft u dan op welke brancheovereenkomst(en) op u van toepassing zijn.

Het is voor een bedrijf niet altijd nodig om lid te zijn van de branchevereniging, om gebruik te kunnen maken van de voordelen van een overeenkomst. Raadpleeg de gemaakte brancheafspraken of neem contact op het met Afvalfonds Verpakkingen.

Klik op één van de overeenkomsten in het blauwe veld om de details van de overeenkomst te lezen.

Regeling Bedrijfsverpakkers

Looptijd

Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe Regeling Bedrijfsverpakkers in werking.


Doelgroep

U kunt deelnemen aan de nieuwe Regeling Bedrijfsverpakkers als minimaal 82 procent van uw totale gewichtshoeveelheid verpakkingen bedrijfsverpakkingen zijn. De uitgewerkte voorwaarden treft u aan in de nieuwe regeling.

Als uw onderneming/'fiscale eenheid omzetbelasting' in aanmerking wil komen voor deelname aan de Regeling Bedrijfsverpakkers, dient u hiertoe een verzoek in bij het Afvalfonds Verpakkingen. Een dergelijk verzoek moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de regeling.


Downloads

Hieronder vindt u alle relevante documenten:

Bijlage: Lijst Bedrijfsverpakkingen
Bijlage: Regeling Bedrijfsverpakkers 2020

Wat is een bedrijfsverpakking?
Een bedrijfsverpakking is een verpakking, die bedoeld is om afgedankt te worden door bedrijven in hun bedrijfsafval, waarbij alleen sprake is van een Bedrijfsverpakking als de hele keten tot en met de eindgebruiker die een verpakking leeg maakt en afdankt bestaat uit bedrijfsmatige gebruikers. De eindgebruiker die zich ontdoet van de verpakking betaalt voor de inzameling en verwerking van deze verpakking. Van een bedrijfsverpakking is geen sprake indien de verpakking een logistiek hulpmiddel is. Voorbeelden van bedrijfsverpakkingen zijn te vinden in de lijst Bedrijfsverpakkingen

Voor meer informatie kunt u ook kijken bij: Wat is een verpakking?

Regeling Bloemen- en plantensector (Royal FloraHolland/VGB)

Looptijd

Aangiftejaar 2017 t/m 2020.


Doelgroep

Deze regeling geldt voor alle bedrijven die meer dan 90% van hun totaalomzet genereren met het produceren, importeren en/of exporteren van bloemen en/of planten, niet zijnde een in Nederland gevestigde detailhandelaar.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze regeling kunt u de vaststellingsovereenkomst met de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.

Bijlage: Vaststellingsovereenkomst bloemen- en plantensector 2021
Bijlage: bijlage 1: Definitie van bloemen en planten
Bijlage: bijlage 2: Akkoordverklaring bloemen- en plantensector
Bijlage: Vaststellingsovereenkomst bloemen- en plantensector 2013-2016
Bijlage: Vaststellingsovereenkomst bloemen- en plantensector 2017

Regeling Boomkwekerijproductensector (Anthos/LTO Nederland)

Looptijd

Aangiftejaar 2019 t/m 2022.


Doelgroep

Deze regeling geldt voor kwekers aangesloten bij LTO Nederland en handelshuizen aangesloten bij Anthos die meer dan 90% van hun totaalomzet genereren met het produceren, importeren en/of exporteren van boomkwekerijproducten, niet zijnde een in Nederland gevestigde detailhandelaar.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze regeling, kunt u de vaststellingsovereenkomst met de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.

Bijlage: Vaststellingsovereenkomst Boomkwekerijproductensector 2019-2022
Bijlage: Akkoordverklaring Bomenkwekerijproductensector
Bijlage: Vaststellingsovereenkomst Boomkwekerijproductensector 2013-2018

Regeling groenten- en fruitsector (GroentenFruit Huis)

Looptijd

Aangiftejaar 2020 t/m 2022.


Doelgroep

Deze regeling geldt voor bedrijven in de groenten- en fruitsector. Zie de bepalingen in de overeenkomst.


Downloads
Bijlage: Brancheovereenkomst groenten- en fruitsector
Bijlage: Verklaring groenten- en fruitsector
Bijlage: bijlage 2 Lijst met standaardgewichten groenten- en fruitsector
Bijlage: bijlage 3 Methodiek Monitoring Registratie Eenmalige Logistieke Hulpmiddelen
Bijlage: Brancheovereenkomst groenten- en fruitsector 2013-2016
Bijlage: Brancheovereenkomst groenten- en fruitsector 2017-2019

Regeling Zelfbedieningsautomaten

Looptijd

Aangiftejaar vanaf 2017.


Doelgroep

Deze regeling staat open voor bedrijven die zelfbedieningsautomaten in combinatie met lege verkooppuntverpakkingen ter beschikking stellen. Zie de bepalingen in de overeenkomst.


Downloads
Bijlage: Akkoordverklaring Regeling Zelfbedieningsautomaten
Bijlage: Regeling Zelfbedieningsautomaten

Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof

Looptijd

De Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof 2021 gaat in met ingang van 1 januari 2021 en geldt tot en met 31 december 2022. De regeling vervangt de voorafgaande Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof 2019-2020 en kan jaarlijks door het Afvalfonds worden aangepast.


Doelgroep

Voor goed uit te sorteren en te recyclen vormvaste kunststof verpakkingen met een positieve marktwaarde geldt een lager tarief. De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld waarbij de korting t.o.v. het reguliere kunststof tarief meerjarig zal worden gehandhaafd.


Downloads
Bijlage: Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof 2021
Bijlage: KIDV Recyclecheck Vormvaste Kunststof Verpakkingen 2021
Bijlage: Aanmeldformulier Tariefdifferentiatie Kunststof
Bijlage: Specificatieformulier Tariefdifferentiatie Kunststof

Voor deelname aan deze regeling kunt u gedurende het gehele jaar, over het lopende jaar, via PackTool een verzoek indienen bij het Afvalfonds Verpakkingen. Hiervoor heeft u nodig:

 • Recyclecheck
 • Aanmeldformulier
 • Verwachte gewichtshoeveelheden voor het lopende jaar
 • Voor een aantal verpakkingen een gedetailleerde onderbouwing (specificaties en foto’s) via het Specificatieformulier Tariefdifferentiatie Kunststof)

Na beoordeling ontvangt u van ons bericht of het lagere tarief is toegekend.

  Kies uw overeenkomst
 1. Brancheovereenkomst Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW)
 2. Brancheovereenkomst Nederlandse Vereniging voor Groothandelaren in Papier en Verpakkingsmaterialen (NVGP)
 3. Brancheovereenkomst Productschap Dranken - Spirits NL
 4. Brancheovereenkomst NRK Verpakkingen
 5. Brancheovereenkomst Vereniging Smeerolieondernemingen Nederland (VSN)
  Kies uw regeling
 1. Regeling Bedrijfsverpakkers
 2. Regeling Bloemen- en plantensector (Royal FloraHolland/VGB)
 3. Regeling Boomkwekerijproductensector (Anthos/LTO Nederland)
 4. Regeling groenten- en fruitsector (GroentenFruit Huis)
 5. Regeling Zelfbedieningsautomaten
 6. Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof