Regelingen en brancheovereenkomsten

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft afspraken gemaakt met verschillende branches om op een vereenvoudigde manier de hoeveelheid en/of materiaalsoort van de verpakkingen te kunnen bepalen (brancheovereenkomsten). Voor een aantal doelgroepen zijn aanvullende afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in de Regelingen.

Regelingen

Brengt uw onderneming/fiscale eenheid omzetbelasting nagenoeg alleen bedrijfsverpakkingen op de markt? Dan komt u wellicht in aanmerking om gebruik te mogen maken van de Regeling Bedrijfsverpakkers en dan betaalt u een lager tarief voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Wilt u deelnemen aan de Regeling Bedrijfsverpakkers, dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Klik op één van de regelingen in het blauwe veld om de details van de regeling te lezen.

Brancheovereenkomst sportleveranciers (FGHS)

Looptijd

Aangiftejaar 2013 t/m 2015. Deze brancheovereenkomst is beëindigd.


Doelgroep

Deze brancheovereenkomst geldt voor bij FGHS aangesloten bedrijven.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze brancheovereenkomst, kunt u de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.


Bijlage: Brief FGHS
Bijlage: Verpakkingsnormen voor producten, FGHS 2013
Bijlage: Akkoordverklaring FGHS 2013

Brancheovereenkomst FME-CWM

Looptijd

Aangiftejaar 2013 t/m 2018.


Doelgroep

Deze brancheovereenkomst geldt voor bij FME-CWM aangesloten bedrijven.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze brancheovereenkomst, kunt u de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.


Bijlage: Brief FME-CWM 2013
Bijlage: Overzicht categorieën en bijbehorende verpakkingen FME-CWM 2013
Bijlage: Akkoordverklaring FME-CWM 2013

Brancheovereenkomst Koninklijke Metaalunie (KMU)

Looptijd

Aangiftejaar 2013 t/m 2016. Deze brancheovereenkomst is beëindigd.


Doelgroep

Deze brancheovereenkomst geldt voor bij Koninklijke Metaalunie aangesloten bedrijven


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze brancheovereenkomst kunt u de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.


Bijlage: Brief KMU
Bijlage: Koninklijke Metaalunie 2013
Bijlage: SBI Codes Koninklijke Metaalunie 2013
Bijlage: Akkoordverklaring Metaalunie 2013

Brancheovereenkomst Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW)

Looptijd

Aangiftejaar 2013 en verder.


Doelgroep

Deze brancheovereenkomst geldt voor leden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren. Niet aangesloten bedrijven kunnen contact opnemen met de KVNW.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze brancheovereenkomst kunt u de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) heeft een rekenmodel ontwikkeld ten behoeve van de aangifte bij het Afvalfonds Verpakkingen. Met behulp van het rekenmodel kan aan de hand van het aantal geïmporteerde hectoliters op een eenvoudige manier de aangifte worden berekend. U vindt meer informatie op https://www.kvnw.nl/activiteiten/milieu/app


Bijlage: Brief KVNW
Bijlage: Akkoordverklaring KVNW
Bijlage: Uitwerking berekening KVNW

Brancheovereenkomst Nederlandse Vereniging voor Groothandelaren in Papier en Verpakkingsmaterialen (NVGP)

Looptijd

Vanaf aangiftejaar 2018.


Doelgroep

Deze brancheovereenkomst geldt voor groothandelaren in papier en verpakkingsmaterialen.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze brancheovereenkomst kunt u de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.


Bijlage: Brancheafspraak NVGP 2018
Bijlage: Rekenmodule NVGP 2018
Bijlage: Akkoordverklaring NVGP
Bijlage: Rekenmodule NVGP 2013 t/m 2017

Brancheovereenkomst Productschap Dranken - Spirits NL

Looptijd

Aangiftejaar 2013 en verder.


Doelgroep

Deze brancheovereenkomst geldt voor bedrijven die gedistilleerde en premixen dranken in Nederland op de markt brengen. De rekenmodule is te vinden op de website van Spirits NL.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze brancheovereenkomst kunt u de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.


Bijlage: Brief PD
Bijlage: Akkoordverklaring Productschap Dranken 2013

Brancheovereenkomst NRK Verpakkingen

Looptijd

Aangiftejaar 2013 t/m 2018.


Doelgroep

Deze brancheovereenkomst geldt voor bij NRK Verpakkingen (voorheen: Vereniging Kunststofverpakkingen Nederland (VMK)) aangesloten bedrijven.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze brancheovereenkomst kunt u de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.


Bijlage: Brief VMK
Bijlage: Rekenmodule VMK 2013
Bijlage: Akkoordverklaring VMK 2013

Brancheovereenkomst Vereniging Importeurs Verre Oosten (VIVO)

Looptijd

Aangiftejaar 2013 t/m 2015. Brancheovereenkomst is beëindigd.


Doelgroep

Deze brancheovereenkomst geldt voor bij Vereniging Importeurs Verre Oosten aangesloten bedrijven.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze brancheovereenkomst kunt u de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.


Bijlage: Brief VIVO
Bijlage: VIVO 2013
Bijlage: Akkoordverklaring VIVO 2013

Brancheovereenkomst Vereniging Leveranciers Huishoudelijke Apparaten Nederland (VLEHAN)

Looptijd

Aangiftejaar 2013 t/m 2015. Brancheovereenkomst is beëindigd.


Doelgroep

Deze brancheovereenkomst geldt voor bij Vereniging Leveranciers Huishoudelijke Apparaten Nederland aangesloten bedrijven.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze brancheovereenkomst kunt u de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.


Bijlage: Brief VLEHAN
Bijlage: Overzicht normatiek verpakkingen VLEHAN 2013
Bijlage: Akkoordverklaring VLEHAN 2013

Brancheovereenkomst Vereniging Smeerolieondernemingen Nederland (VSN)

Looptijd

Aangiftejaar 2013 t/m 2018.


Doelgroep

Deze brancheovereenkomst geldt voor bij Vereniging Smeerolieondernemingen Nederland aangesloten bedrijven.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze brancheovereenkomst kunt u de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.


Bijlage: Brief VSN
Bijlage: Akkoordverklaring VSN
Bijlage: Rekenmodule VSN

Brancheovereenkomst Vereniging van Papiergroothandelaren (VPG)

Looptijd

Aangiftejaar 2013 t/m 2016. Brancheovereenkomst is beëindigd.


Doelgroep

Deze brancheovereenkomst geldt voor bij Vereniging van Papiergroothandelaren aangesloten bedrijven.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze brancheovereenkomst kunt u de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.


Bijlage: Brief VPG
Bijlage: Rekenmodel VPG
Bijlage: Akkoordverklaring VPG 2013 2

Brancheovereenkomst Vereniging Van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF)

Looptijd

Aangiftejaar 2013 t/m 2017. Deze brancheovereenkomst is beëindigd.


Doelgroep

Deze brancheovereenkomst geldt voor bij Vereniging Van Verf- en Drukinktfabrikanten aangesloten bedrijven.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze brancheovereenkomst kunt u de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.


Bijlage: Brief VVVF
Bijlage: Akkoordverklaring VVVF 2013
Bijlage: Overzicht van verfproducten en drukinktproductenVWF 2013

Brancheovereenkomsten

Elke brancheovereenkomst geldt alleen voor die verpakkingen of activiteiten die er specifiek in zijn genoemd. Producenten/importeurs met verschillende bedrijfsactiviteiten kunnen gebruikmaken van meerdere brancheafspraken. Door middel van het ondertekenen van een akkoordverklaring kunt u in aanmerking komen voor een brancheovereenkomst; vanzelfsprekend wanneer u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Bij de aangifte geeft u dan op welke brancheovereenkomst(en) op u van toepassing zijn.

Het is voor een bedrijf niet altijd nodig om lid te zijn van de branchevereniging, om gebruik te kunnen maken van de voordelen van een overeenkomst. Raadpleeg de gemaakte brancheafspraken of neem contact op het met Afvalfonds Verpakkingen.

Klik op één van de overeenkomsten in het blauwe veld om de details van de overeenkomst te lezen.

Regeling Bedrijfsverpakkers

Looptijd

Per 1 januari 2018 treedt de nieuwe Regeling Bedrijfsverpakkers in werking.


Doelgroep

U kunt deelnemen aan de nieuwe Regeling Bedrijfsverpakkers als minimaal 82 procent van uw totale gewichtshoeveelheid verpakkingen bedrijfsverpakkingen zijn. De uitgewerkte voorwaarden treft u aan in de nieuwe regeling.

Als uw onderneming/'fiscale eenheid omzetbelasting' in aanmerking wil komen voor deelname aan de Regeling Bedrijfsverpakkers, dient u hiertoe een verzoek in bij het Afvalfonds Verpakkingen. Een dergelijk verzoek moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de regeling.


Downloads

Hieronder vindt u alle relevante documenten:

Bijlage: Regeling Bedrijfsverpakkers
Bijlage: Lijst Bedrijfsverpakkingen


Wat is een bedrijfsverpakking?

Een bedrijfsverpakking is een verpakking, die bedoeld is om afgedankt te worden door bedrijven in hun bedrijfsafval, waarbij alleen sprake is van een Bedrijfsverpakking als de hele keten tot en met de eindgebruiker die een verpakking leeg maakt en afdankt bestaat uit bedrijfsmatige gebruikers. De eindgebruiker die zich ontdoet van de verpakking betaalt voor de inzameling en verwerking van deze verpakking. Van een bedrijfsverpakking is geen sprake indien de verpakking een logistiek hulpmiddel is. Voorbeelden van bedrijfsverpakkingen zijn te vinden in de lijst Bedrijfsverpakkingen

Voor meer informatie kunt u ook kijken bij: Wat is een verpakking?

Regeling Bloemen- en plantensector (Flora Holland/VGB)

Looptijd

Aangiftejaar 2017 t/m 2020.


Doelgroep

Deze regeling geldt voor alle bedrijven die meer dan 90% van hun totaalomzet genereren met het produceren, importeren en/of exporteren van bloemen en/of planten, niet zijnde een in Nederland gevestigde detailhandelaar.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze regeling kunt u de vaststellingsovereenkomst met de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.

Bijlage: Vaststellingsovereenkomst bloemen- en plantensector 2017
Bijlage: Akkoordverklaring bloemen- en plantensector
Bijlage: Definitie van bloemen en planten
Bijlage: Vaststellingsovereenkomst bloemen- en plantensector 2013 2016

Regeling Boomkwekerijproductensector (Anthos/LTO Nederland)

Looptijd

Aangiftejaar 2013 t/m 2018.


Doelgroep

Deze regeling geldt voor kwekers aangesloten bij LTO Nederland en handelshuizen aangesloten bij Anthos die meer dan 90% van hun totaalomzet genereren met het produceren, importeren en/of exporteren van boomkwekerijproducten, niet zijnde een in Nederland gevestigde detailhandelaar.


Downloads

Als u gebruik wilt maken van deze regeling, kunt u de vaststellingsovereenkomst met de gemaakte afspraken en de akkoordverklaring met de instructies voor deelname hieronder downloaden.

Bijlage: Vaststellingsovereenkomst Boomkwekerijproductensector
Bijlage: Akkoordverklaring Bomenkwekerijproductensector2016

Regeling Groenten- en fruitsector (GroentenFruit Huis)

Looptijd

Aangiftejaar 2017 t/m 2019.


Doelgroep

Deze regeling geldt voor bedrijven in de groenten- en fruitsector. Zie de bepalingen in de overeenkomst.


Downloads
Bijlage: Brancheovereenkomst Groenten En Fruitsector
Bijlage: Verklaring groenten- en fruitsector
Bijlage: Bijlage 2 Lijst met standaardgewichten
Bijlage: Bijlage 3 Methodiek Monitoring Registratie Eenmalige Logistieke Hulpmiddelen
Bijlage: Brancheovereenkomst groenten- en fruitsector 2013-2016

Regeling Zelfbedieningsautomaten

Looptijd

Aangiftejaar vanaf 2017.


Doelgroep

Deze regeling staat open voor bedrijven die zelfbedieningsautomaten in combinatie met lege verkooppuntverpakkingen ter beschikking stellen. Zie de bepalingen in de overeenkomst.


Downloads
Bijlage: Akkoordverklaring Regeling Zelfbedieningsautomaten
Bijlage: Regeling Zelfbedieningsautomaten
  Kies uw overeenkomst
 1. Brancheovereenkomst sportleveranciers (FGHS)
 2. Brancheovereenkomst FME-CWM
 3. Brancheovereenkomst Koninklijke Metaalunie (KMU)
 4. Brancheovereenkomst Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW)
 5. Brancheovereenkomst Nederlandse Vereniging voor Groothandelaren in Papier en Verpakkingsmaterialen (NVGP)
 6. Brancheovereenkomst Productschap Dranken - Spirits NL
 7. Brancheovereenkomst NRK Verpakkingen
 8. Brancheovereenkomst Vereniging Importeurs Verre Oosten (VIVO)
 9. Brancheovereenkomst Vereniging Leveranciers Huishoudelijke Apparaten Nederland (VLEHAN)
 10. Brancheovereenkomst Vereniging Smeerolieondernemingen Nederland (VSN)
 11. Brancheovereenkomst Vereniging van Papiergroothandelaren (VPG)
 12. Brancheovereenkomst Vereniging Van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF)
  Kies uw regeling
 1. Regeling Bedrijfsverpakkers
 2. Regeling Bloemen- en plantensector (Flora Holland/VGB)
 3. Regeling Boomkwekerijproductensector (Anthos/LTO Nederland)
 4. Regeling Groenten- en fruitsector (GroentenFruit Huis)
 5. Regeling Zelfbedieningsautomaten