Dag van de Financial 2019

Recycling verpakkingen gefinancierd door bedrijfsleven
De inzameling en recycling van verpakkingen wordt gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten in Nederland op de markt brengen. Zij doen dit door over hun verpakkingen een heffing te betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen (de afvalbeheersbijdrage verpakkingen).

Het Afvalfonds Verpakkingen zorgt er vervolgens voor dat gemeenten de inzameling van verpakkingen uitvoeren, bijvoorbeeld via de glasbak en PMD-zak, en vergoedt vervolgens de gemaakte kosten voor inzameling en recycling aan die gemeenten.

Wat betekent dit voor u als financial en accountant?
Als het bedrijf waarvoor u werkt in een kalenderjaar meer dan 50.000 kilo verpakkingen op de Nederlandse markt brengt en/of van geïmporteerde producten/halffabricaten/grondstoffen de verpakking verwijdert, is dit bedrijf wettelijk verplicht zich aan te melden en de afvalbeheersbijdrage verpakkingen te betalen. Over de eerste 50.000 kilo verpakkingen hoeft geen afvalbeheersbijdrage verpakkingen te worden betaald.   

Tijdens de Dag van de Financial op 26 juni legt één van de accountmanagers van het Afvalfonds Verpakkingen u in onze stand graag uit wat dit voor u betekent. Geven wij u graag meer informatie over de werkwijze van het Afvalfonds, de door ons behaalde resultaten en wat we mogelijk nog meer voor u kunnen betekenen. Uiteraard kunt u ook terecht met uw vragen.