Essentiële eisen

Niet alleen recycling is van belang, ook preventie en verduurzaming van verpakkingen. Verpakkende bedrijven zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en moeten voldoen aan de essentiële eisen.

In deze wettelijke eisen staat hoe producenten al in de ontwerpfase hun verpakkingen kunnen verduurzamen. Bijvoorbeeld door het gewicht en/of volume te beperken en duurzame materialen te gebruiken. Het verpakkend bedrijfsleven werkt hier hard aan.

Wat zijn de essentiële eisen?
De essentiële eisen staan in de wet sinds 1997 en maken deel uit van verschillende maatregelen om de verpakkingsketen te verduurzamen. Het Afvalfonds Verpakkingen kan deze individuele verantwoordelijkheid niet van u overnemen. Wel heeft kennisinstituut TNO in onze opdracht de Leidraad Essentiële Eisen ontwikkeld. Met dit stappenplan is gemakkelijk te controleren of uw verpakkingen aan de essentiële eisen voldoen.

In de essentiële eisen staat hoe u uw verpakkingen al in de ontwerpfase kunt verduurzamen. Het houdt in dat uw bedrijf verplicht is om te zorgen dat uw verpakkingen voldoen aan:

  • beperking van het gewicht en het volume van de verpakking tot de minimale hoeveelheid die nodig is om het vereiste niveau van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid voor de consument te handhaven;
  • beperking tot een minimum van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en materialen als bestanddeel van verpakkingsmateriaal of van de verpakkingscomponenten;
  • ontwerp en gebruik van een herbruikbare verpakking of van een verpakking die kan worden teruggewonnen.

Bekijk hier een verkorte versie van het stappenplan waarmee u ervoor zorgt dat uw verpakkingen voldoen aan de essentiële eisen. Daarnaast ontwikkelde het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken verschillende factsheets waarin u kunt nalezen wat u kunt doen om uw verpakkingen te verduurzamen.

Weggooiwijzer/recyclinglogo's
Als bedrijf dat verpakte producten op de markt brengt, kunt u het afnemers en consumenten makkelijk maken om verpakkingsafval op de juiste wijze weg te gooien door recyclinglogo's of iconen op uw verpakking te plaatsen. Als uw verpakkingen na gebruik in de juiste afvalstroom terecht komen, kunnen ze optimaal worden verwerkt en hergebruikt. U vindt hier meer informatie.

Meest gestelde vragen

Wat verstaat u onder drankenkartons?