Indirecte export

Als u verpakte producten exporteert die u heeft gekocht bij een in Nederland gevestigde leverancier, kunt u onder voorwaarden de reeds betaalde Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen terugvragen. Wij spreken in dat geval van een teruggaaf indirecte export van verpakkingsmateriaal.

U kunt elk jaar tot uiterlijk 1 juni een teruggaaf indirecte export aanvragen over het aangiftejaar daarvoor. Er is voor terugvragen van indirecte export een drempel van 50.000 kilo van toepassing.

In deze toelichting geven wij uitleg over de voorwaarden voor het terugvragen van Indirecte export.

Voorwaarden
U kunt Afvalbeheersbijdrage terugvragen als aan de onderstaande vereisten is voldaan:  

  1. Het verpakte product is in de door uw leverancier geleverde verpakking door u geëxporteerd;
  2. Eerder in de keten is reeds Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen betaald over de door u geëxporteerde producten.
  3. Uw administratie moet opgebouwd zijn met NAW en KvK gegevens van de leverancier, waarbij de gewichten per materiaalsoort per leverancier duidelijk blijken. 
  4. U dient te kunnen aantonen dat u aan bovenstaande vereisten voldoet. Het Afvalfonds Verpakkingen kan hier om vragen. 

Als één of meer van uw leveranciers gebruikt maakt van een afwijkende regeling en u over die producten teruggaaf indirecte export claimt, dient u bij de aangifte de kilo's tegen de van toepassing zijnde regeling aan te geven.

Voorbeeld: Uw leverancier maakt gebruik van de regeling 'Groenten- en fruitsector'. U exporteert (een deel van) deze producten en wil voor deze producten een teruggaaf indirecte export indienen. Bij de aangifte indirecte export vinkt u dan de regeling 'Groenten- en fruitsector' aan, vervolgens geeft u dan de hoeveelheden verpakkingsmateriaal op in de kolom 'Groenten- en fruitsector'.