Onderzoek onderdrempeligen

Onderzoek onderdrempeligen 2017

Het Afvalfonds Verpakkingen zorgt dat verpakkingen (van glas, kunststof, papier, hout, metaal) worden ingezameld en gerecycled. Dit maakt deze gebruikte verpakkingen tot grondstof van nieuwe producten in plaats van afval.

Om dat mogelijk te maken, betalen producenten en importeurs van verpakkingen die jaarlijks meer dan 50.000 kilo aan verpakkingen op de markt brengen, een jaarlijkse Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen.

Het Afvalfonds Verpakkingen moet kunnen aantonen hoeveel procent van de verpakkingen uiteindelijk wordt ingezameld en hoeveel daarvan kan worden gerecycled. Dat kunnen wij alleen maar als we weten hoeveel verpakkingen er oorspronkelijk op de markt gebracht zijn.

Van de groep producenten/importeurs die meer dan 50.000 kilo aan verpakkingen op de markt brengen, weten wij precies hoeveel verpakkingen er op de markt zijn gebracht. Zij doen immers aangifte bij ons. Dat geldt niet voor producenten/importeurs die minder dan 50.000 kilo verpakkingen op de markt brengen. Om het aantal kilo dat zij gezamenlijk op de markt brengen vast te stellen, doet TNS NIPO jaarlijks onderzoek, in opdracht van het Afvalfonds Verpakkingen. Ook voor 2017 is de enquête inmiddels uitgezet.

Is uw organisatie geselecteerd voor dit onderzoek, dan kunt u een vragenlijst invullen door het u toegestuurde wachtwoord in te vullen op de website van TNS NIPO. Heeft u vragen over de achtergrond van dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met het Afvalfonds, komt u problemen tegen tijdens het invullen van de vragenlijst, dan contact opnemen met de helpdesk van TNS NIPO.