Verpakkingen

Door verpakkingen te recyclen, wordt afval grondstof voor nieuwe verpakkingen en producten. Hiermee besparen we op fossiele grondstoffen. De inzameling en recycling van verpakkingen wordt gefinancierd vanuit het Afvalfonds Verpakkingen. Bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kilo verpakkingen op de markt brengen, betalen hiervoor een vergoeding: de afvalbeheersbijdrage. Dit is vastgelegd in de Raamovereenkomst Verpakkingen. Belangrijk onderdeel van de raamovereenkomst is het verduurzamen van verpakkingsketens. Uitgangspunten zijn: het terugdringen van de milieudruk in de hele keten van verpakte producten, het beperken van het grondstoffengebruik en het economisch sluiten van ketens (‘afval is grondstof’).

Bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid en werken aan de verduurzaming van hun verpakkingen. Dit is bovendien wettelijk vastgelegd: de essentiële eisen. Zodra een bedrijf een verpakt product op de markt brengt, dient het aan te kunnen tonen dat het heeft voldaan aan de essentiële eisen. In de essentiële eisen is omschreven hoe verpakkingen al in de ontwerpfase verduurzaamt kunnen worden.

Verpakkingencatalogus

Tarieven

Het belangrijkste doel van het Afvalfonds Verpakkingen is om namens de producenten en importeurs te voldoen aan de wettelijke eisen voor inzameling en recycling. De tarieven voor de afvalbeheersbijdrage zijn dan ook gebaseerd op wat het in totaal kost om per materiaalsoort aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid te voldoen:
LEES MEER

Statiegeld plastic flessen/flesjes

Op 1 juli 2021 is het statiegeldsysteem veranderd. Als u als producent/importeur plastic flessen met frisdrank of waters op de Nederlandse markt brengt, is voor u het tarief dat u afdraagt over uw statiegeldflessen aan het Afvalfonds Verpakkingen veranderd.
LEES MEER

Statiegeld blik

Vanaf 31 december 2022 geldt een wettelijke statiegeldverplichting voor metalen drankverpakkingen met een inhoud van drie liter of minder die in Nederland in de handel worden gebracht. Met deze beslisboom kunt u bepalen of uw verpakking onder de statiegeldplicht valt.
LEES MEER

Tariefdifferentiatie kunststof

De tariefdifferentiatie kunststof is bedoeld om het gebruik van goed recyclebare vormvaste kunststof verpakkingen te stimuleren en daarbij meer recht te doen aan bedrijven die verpakkingen gebruiken met een positieve marktwaarde na sortering, welke daarmee tot lagere netto kosten leiden voor het Afvalfonds Verpakkingen.
LEES MEER

KIDV Recyclecheck

Om te bepalen of een vormvaste kunststof verpakking goed recyclebaar is maakt het Afvalfonds Verpakkingen gebruik van de KIDV Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen, die ontwikkeld is door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).
LEES MEER

Wat is een verpakking?

Het Afvalfonds Verpakkingen onderscheidt diverse type verpakkingen. Over (bijna) alle verpakkingen betaalt u een afvalbeheersbijdrage. Logistieke hulpmiddelen en exoten zijn uitgezonderd van de afvalbeheersbijdrage.
LEES MEER

(Eenmalige) logistieke hulpmiddelen

Vanaf 2016 moeten eenmalige logistieke hulpmiddelen door producenten en importeurs geregistreerd worden in de verpakkingsadministratie. Er is een verschil tussen eenmalige en meermalige logistieke hulpmiddelen.
LEES MEER

Recyclinglogo's

Door de jaren heen heeft de consument steeds meer mogelijkheden gekregen om afval te scheiden. Dit heeft het weggooien van verpakkingen ingewikkelder gemaakt, want wat hoort waar?
LEES MEER

Circulaire economie

Het is in Nederland steeds gewoner geworden om glas naar de glasbak te brengen, het oudpapier apart te houden en ook het PMD-afval te scheiden. Ook kennen we in Nederland de techniek die het mogelijk maakt om via nascheiding plastic en drankenkartons uit het restafval te halen. Toch staan we nog voor grote uitdagingen. Alle ketens draaien op volle toeren om design, inzameling, recycling, sortering...
LEES MEER

Tarieven

Het belangrijkste doel van het Afvalfonds Verpakkingen is om namens de producenten en importeurs te voldoen aan de wettelijke eisen voor inzameling en recycling. De tarieven voor de afvalbeheersbijdrage zijn dan ook gebaseerd op wat het in totaal kost om per materiaalsoort aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid te voldoen:
LEES MEER

Statiegeld plastic flessen/flesjes

Op 1 juli 2021 is het statiegeldsysteem veranderd. Als u als producent/importeur plastic flessen met frisdrank of waters op de Nederlandse markt brengt, is voor u het tarief dat u afdraagt over uw statiegeldflessen aan het Afvalfonds Verpakkingen veranderd.
LEES MEER

Statiegeld blik

Vanaf 31 december 2022 geldt een wettelijke statiegeldverplichting voor metalen drankverpakkingen met een inhoud van drie liter of minder die in Nederland in de handel worden gebracht. Met deze beslisboom kunt u bepalen of uw verpakking onder de statiegeldplicht valt.
LEES MEER

Tariefdifferentiatie kunststof

De tariefdifferentiatie kunststof is bedoeld om het gebruik van goed recyclebare vormvaste kunststof verpakkingen te stimuleren en daarbij meer recht te doen aan bedrijven die verpakkingen gebruiken met een positieve marktwaarde na sortering, welke daarmee tot lagere netto kosten leiden voor het Afvalfonds Verpakkingen.
LEES MEER

KIDV Recyclecheck

Om te bepalen of een vormvaste kunststof verpakking goed recyclebaar is maakt het Afvalfonds Verpakkingen gebruik van de KIDV Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen, die ontwikkeld is door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).
LEES MEER

Wat is een verpakking?

Het Afvalfonds Verpakkingen onderscheidt diverse type verpakkingen. Over (bijna) alle verpakkingen betaalt u een afvalbeheersbijdrage. Logistieke hulpmiddelen en exoten zijn uitgezonderd van de afvalbeheersbijdrage.
LEES MEER

(Eenmalige) logistieke hulpmiddelen

Vanaf 2016 moeten eenmalige logistieke hulpmiddelen door producenten en importeurs geregistreerd worden in de verpakkingsadministratie. Er is een verschil tussen eenmalige en meermalige logistieke hulpmiddelen.
LEES MEER

Recyclinglogo's

Door de jaren heen heeft de consument steeds meer mogelijkheden gekregen om afval te scheiden. Dit heeft het weggooien van verpakkingen ingewikkelder gemaakt, want wat hoort waar?
LEES MEER

Circulaire economie

Het is in Nederland steeds gewoner geworden om glas naar de glasbak te brengen, het oudpapier apart te houden en ook het PMD-afval te scheiden. Ook kennen we in Nederland de techniek die het mogelijk maakt om via nascheiding plastic en drankenkartons uit het restafval te halen. Toch staan we nog voor grote uitdagingen. Alle ketens draaien op volle toeren om design, inzameling, recycling, sortering...
LEES MEER