Tarieven

Het belangrijkste doel van het Afvalfonds Verpakkingen is om namens de producenten en importeurs te voldoen aan de wettelijke eisen voor inzameling en recycling. De tarieven voor de afvalbeheersbijdrage zijn dan ook gebaseerd op wat het in totaal kost om per materiaalsoort aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid te voldoen:

  • de nettokosten die een materiaalsoort veroorzaakt in de keten van inzameling, verwerking en vermarkting minus de (positieve of negatieve) opbrengst.
  • de algemene systeemkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor monitoring, preventie van zwerfafval en het kennisinstituut. Deze worden evenredig per kilo over alle materiaalsoorten toegerekend.

Tarieventabel

Materiaalsoort          Tarief 2022
€/kg excl. btw
Tarief 2021
€/kg excl. btw
Tarief 2020
€/kg excl. btw
Tarief 2019
€/kg excl. btw
Tarief 2016/  2017/2018
€/kg excl. btw
Tarief 2013/ 2014/2015 
€/kg excl. btw
Glas€ 0,048€ 0,056€ 0,056€ 0,056€ 0,056€ 0,0595
Papier/karton€ 0,022€ 0,022€ 0,022€ 0,022€ 0,022€ 0,0233
Kunststof, regulier tarief€ 0,700€ 0,670€ 0,600€ 0,640€ 0,640€ 0,3876
Kunststof,
lager tarief *
€ 0,440€ 0,410€ 0,340*€ 0,380*n.v.t.n.v.t.
Biodegradeer-
baar kunststof**
=tarief kunststof: 
€ 0,700
=tarief kunststof: 
€ 0,670**
=tarief kunststof: 
€ 0,600**
=tarief kunststof: 
€ 0,640**
€ 0,020€ 0,0212
Aluminium€ 0,160€ 0,110€ 0,050€ 0,020€ 0,020€ 0,0212
Overige metalen€ 0,230€ 0,230€ 0,080€ 0,020€ 0,020€ 0,0212
Hout€ 0,020€ 0,020€ 0,020€ 0,020€ 0,020€ 0,0212
Andere 
materiaalsoorten
€ 0,020€ 0,020€ 0,020€ 0,020€ 0,020€ 0,0212
Algemeen tarief€ 0,770€ 0,770€ 0,770€ 0,770€ 0,770€ 0,4700
Drankenkartons€ 0,640€ 0,470€ 0,380€ 0,380€ 0,180€ 0,1200
Statiegeld
kunststof flessen vanaf 1 juli 2021
< 1 liter:
0,04 eurocent  per fles.
U dient hier het aantal flessen op te geven.

≥ 1 liter:  
0,08 eurocent  per fles.
U dient hier het aantal flessen op te geven.
< 1 liter: 
0,04 eurocent  per fles.
U dient hier het aantal flessen op te geven.

≥ 1 liter:  
0,08 eurocent 
per fles.
U dient hier het aantal flessen op te geven.
n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Statiegeld kunststof flessen tot 1 juli 2021n.v.t.€ 0,020€ 0,020€ 0,020€ 0,020€ 0,0212
Statiegeld glazen flessen€ 0,020€ 0,020€ 0,020€ 0,020€ 0,020€ 0,020
Tarief indirecte export2022202120202019
Kunststof
€ 0,65€ 0,61€ 0,54€ 0,58
andere materiaalsoorten
gelijk aan betreffende tarief uit bovenstaande tarieventabelgelijk aan betreffende tarief uit bovenstaande tarieventabelgelijk aan betreffende tarief uit bovenstaande tarieventabelgelijk aan betreffende tarief uit bovenstaande tarieventabel             

LET OP: onderstaande tabel geldt tot 1 juli 2021

Kunststof fles > 0,75 liter zonder statiegeld                                 Tarief 2018/2019/ 2020/tot 1 juli 2021 Tarief  2015/2016/2017
Valt buiten heffingsvrije drempel van 50.000 kilo per kalenderjaar. € 0,25 per fles excl. btw € 7,50 per kilo excl. btw

* Kunststof lager tarief

Met ingang van 1 januari 2019 is het mogelijk om gebruik te maken van een gedifferentieerd tarief voor kunststof. Voor goed uit te sorteren en te recyclen verpakkingen met een positieve marktwaarde geldt een lager tarief (zie tabel). De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het gedifferentieerde tarief zijn opgenomen in een aparte regeling.

** Biodegradeerbaar kunststof (biokunststof)
Van 2013 tot en met 2018 hanteerden wij een lager tarief voor biodegradeerbaar kunststof dat gecertificeerd is volgens de Europese norm EN 13432. Biologisch afbreekbare plastic verpakkingen zijn in principe afbreekbaar in industriële composteerinstallaties als ze voldoen aan de EN 13432-norm. In de afgelopen jaren zijn de processen van composteerinstallaties sterk versneld. Het plastic breekt nu niet snel genoeg meer af en blijft in de compost achter. Als het biologisch afbreekbare plastic bij het overige plastic afval terecht komt, kan het van invloed zijn op de kwaliteit van het recyclaat. Biologisch afbreekbaar plastic moet daarom voorlopig bij het restafval worden weggegooid en niet in de GFT-/groenbak of bij overig plastic afval. Dit heeft ons doen besluiten het lagere tarief af te schaffen.

Algemeen tarief
Kunt u de verdeling naar materiaalsoort van uw verpakkingen niet bepalen? Dan kunt u het algemeen tarief toepassen in uw opgaaf en aangifte.

Andere materiaalsoorten
Onder andere materiaalsoorten vallen alle verpakkingen die niet zijn gemaakt van glas, papier/karton, kunststof, hout en metaal. Dit zijn bijvoorbeeld juten zakjes (textiel) en stenen kruiken (keramiek).

Drankenkartons
Het tarief drankenkartons geldt voor verpakkingen, geschikt voor het verpakken van vloeibare levensmiddelen, bestaande voor ten minste 70% uit papier en karton en voor het overige uit een ander materiaal of andere materialen. Doorslaggevend voor deze definitie is of de inhoud voor menselijke consumptie bestemd is. Het hoeft dus niet uitsluitend, in tegenstelling tot wat de definitie suggereert, om dranken te gaan. Het kunnen dus ook vloeibare producten zijn die bestemd zijn om mee te koken (soepen, sauzen e.d.).

Voor de monitoring is het van belang dat wij de samenstelling van drankenkartons kennen. Daarom vult u bij opgaaf de hoeveelheid kilogrammen in per materiaalsoort waaruit de drankenkartons bestaan.

Statiegeld grote en kleine kunststof flessen vanaf 1 juli 2021
Op 1 juli 2021 veranderde het statiegeldsysteem. Als u als producent/importeur plastic flessen met frisdrank of waters op de Nederlandse markt brengt, verandert voor u het tarief dat u afdraagt over uw statiegeldflessen aan het Afvalfonds Verpakkingen. Meer informatie op deze pagina.

Statiegeldflessen: onderstaande geldt tot 1 juli 2021
Voor producenten en importeurs die statiegeldflessen op de markt brengen, geldt dat die onder het statiegeldsysteem vallen. Hier is het statiegeldtarief van toepassing. Het statiegeldtarief geldt voor beugeldoppen en met ingang van 2018 eveneens voor etiketten en schroefdoppen die in de praktijk worden ingezameld met de fles binnen het statiegeldsysteem. Het statiegeldtarief geldt niet voor kroonkurken en andere componenten van de fles welke in de praktijk niet worden ingezameld met de fles binnen het statiegeldsysteem.

Grote kunststoffles zonder statiegeld: onderstaande geldt tot 1 juli 2021 Kunststofflessen met frisdranken of waters groter dan 0,75 liter vallen in Nederland onder de statiegeldregeling. Met de opheffing van het Productschap Dranken per 1 januari 2015 is de voortzetting hiervan overgenomen door het Afvalfonds Verpakkingen. Producenten en importeurs die niet aan de statiegeldregeling voldoen zijn over de betrokken flessen een tarief verschuldigd van € 7,50 per kilo in 2015 t/m 2017 en € 0,25 per fles (gelijk aan het statiegeld) met ingang van 2018. Dit tarief valt met ingang van 2018 buiten de heffingsvrije drempel van 50.000 kilo per kalenderjaar. Ook producenten/importeurs die anderszins onderdrempelig zijn dienen zich dus te houden aan de statiegeldregeling en zijn wanneer dit niet het geval is het tarief verschuldigd van € 0,25 per fles.

Meer informatie over het toepassen van dit tarief kunt u vinden in het Beleid van het Afvalfonds Verpakkingen.

Tarieven Bedrijfsverpakkers
Om in aanmerking te komen voor de tarieven Bedrijfsverpakkers moet u aan de voorwaarden voldoen zoals die zijn omschreven in de Regeling Bedrijfsverpakkers

Materiaalsoort

Tarief bedrijfsverpakkers  2022 
€/kg  excl. btw
Tarief bedrijfsverpakkers  2021 
€/kg  excl. btw
Tarief bedrijfsverpakkers
2020
€/kg  excl. btw
Tarief bedrijfsverpakkers
2019

€/kg  excl. btw

Tarief bedrijfsverpakkers
2016/2017/2018

€/kg  excl. btw
Tarief bedrijfsverpakkers 
2013/2014/2015

€/kg  excl. btw
Glas€ 0,0156€ 0,0171€ 0,0171€ 0,0171€ 0,0171
€ 0,0199
Papier/karton€ 0,0110€ 0,0110€ 0,0110€ 0,0110€ 0,0110
€ 0,0134
Kunststof€ 0,1330€  0,1276€  0,1146€  0,1222€  0,1222
€ 0,0790
Biodegradeerbaar  kunststof ***=tarief kunststof: 
€  0,1330 ***
=tarief kunststof: 
€  0,1276 ***
=tarief kunststof: 
€  0,1146 ***
=tarief kunststof:
€ 0,1222 ***
€  0,0106
€ 0,0130
Aluminium€  0,0358€  0,0268€  0,0160€  0,0106€  0,0106
€ 0,0130
Overige metalen€  0,0484€  0,0484€  0,0214€  0,0106€  0,0106
€ 0,0130
Hout€  0,0106€  0,0106€  0,0106€  0,0106€  0,0106
€ 0,0130
Andere materiaalsoorten€  0,0106€  0,0106€  0,0106€  0,0106€  0,0106
€ 0,0130

Tarief indirecte export
Het kunststof tarief voor indirecte export is bij gebruik van de Regeling Bedrijfsverpakkers € 0,1330 in 2022.

*** Biodegradeerbaar kunststof (biokunststof)
Van 2013 tot en met 2018 hanteerden wij een lager tarief voor biodegradeerbaar kunststof dat gecertificeerd is volgens de Europese norm EN 13432. Biologisch afbreekbare plastic verpakkingen zijn in principe afbreekbaar in industriële composteerinstallaties als ze voldoen aan de EN 13432-norm. In de afgelopen jaren zijn de processen van composteerinstallaties sterk versneld. Het plastic breekt nu niet snel genoeg meer af en blijft in de compost achter. Als het biologisch afbreekbare plastic bij het overige plastic afval terecht komt, kan het van invloed zijn op de kwaliteit van het recyclaat. Biologisch afbreekbaar plastic moet daarom voorlopig bij het restafval worden weggegooid en niet in de GFT-/groenbak of bij overig plastic afval. Dit heeft ons doen besluiten het lagere tarief af te schaffen.