Circulaire economie

Het is in Nederland steeds gewoner geworden om glas naar de glasbak te brengen, het oudpapier apart te houden en ook het PMD-afval te scheiden. Ook kennen we in Nederland de techniek die het mogelijk maakt om via nascheiding plastic en drankenkartons uit het restafval te halen.

Toch staan we nog voor grote uitdagingen. Alle ketens draaien op volle toeren om design, inzameling, recycling, sortering en hergebruik te optimaliseren. Er wordt in rap tempo kennis vergaard en op vele fronten samengewerkt.

In onze publicatie 'Op weg naar een circulaire economie' geeft een aantal betrokken stakeholders hun visie op de toekomst van de circulaire economie en de rol van verpakkingen.