(Eenmalige) logistieke hulpmiddelen

Vanaf 2016 moeten eenmalige logistieke hulpmiddelen door producenten en importeurs geregistreerd worden in de verpakkingsadministratie. Er is een verschil tussen eenmalige en meermalige logistieke hulpmiddelen.

Inzicht in logistieke hulpmiddelen
De Inspectie Leefomgeving en Transport wil meer inzicht in de logistieke hulpmiddelen die producenten en importeurs van verpakte producten op de markt brengen. Nu is hier onvoldoende duidelijkheid over. Het Afvalfonds moet daarom vanaf 2016 de eenmalige logistieke hulpmiddelen in kaart brengen, net zoals dat voor reguliere verpakkingen gebeurt. De bedrijven dienden daartoe aan het begin van 2017 over 2016 te rapporteren.

Wat is de bedoeling?
Het gaat om eenmalige logistieke hulpmiddelen, die u vanaf 2016 moet registreren en meenemen in de aangifte over 2016. Aan deze eenmalige logistieke hulpmiddelen is verder geen tarief gekoppeld en de gemelde kilogrammen tellen ook niet mee voor de aangiftedrempel van 50.000 kg. Verder gaat het uitsluitend om de eenmalige logistieke hulpmiddelen; voor meermalige logistieke hulpmiddelen verandert er niets.


Er is een stappenplan die u kunt gebruiken als leidraad voor de registratie van de eenmalige logistieke hulpmiddelen binnen uw bedrijf. 

De Lijst logistieke hulpmiddelen geeft een uitputtende beschrijving weer. Dat wil zeggen, uitsluitend als een verpakking aan de gegeven definitie voldoet, kwalificeert de verpakking als een logistiek hulpmiddel.

Wat zijn eenmalige en meermalige logistieke hulpmiddelen?
Sinds 2016 wordt er binnen de logistieke hulpmiddelen onderscheid gemaakt tussen eenmalige en meermalige logistieke hulpmiddelen: 

  • Meermalige logistieke hulpmiddelen zijn: elk logistiek hulpmiddel dat bestemd en ontworpen is om binnen zijn levensduur een minimum aantal omlopen te maken en om opnieuw te worden gevuld of gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor het ontworpen is. Om van een meermalig logistiek hulpmiddel te kunnen spreken moet u als deelnemer het bestaan en toepassen kunnen aantonen van een systeem dat er voor zorg draagt dat het logistieke hulpmiddel feitelijk als meermalig logistiek hulpmiddel wordt toegepast zoals bedoeld in de vorige volzin.
  • Eenmalig logistiek hulpmiddel: elke logistiek hulpmiddel dat geen meermalig logistiek hulpmiddel is. 

Bij voorbeeldsitutaties LHM is een aantal situaties uitgewerkt met wanneer een logistiek hulpmiddel eenmalig of meermalig is.