Voorbeeldsituaties LHM

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft hier een aantal situaties voor u op een rij gezet waarin duidelijk wordt hoe om te gaan met logistieke hulpmiddelen. 

In de lijst logistieke hulpmiddelen staat een uitputtende beschrijving van wat er onder logistieke hulpmiddelen wordt verstaan. De middelen die in deze lijst vermeld staan, worden altijd als eenmalig gezien behalve wanneer het LHM onderdeel uit maakt van een statiegeldregeling of van een poolsysteem. Dit betekent dat een LHM wel meerdere keren gebruikt kan worden, maar indien het niet onderdeel uitmaakt van een statiegeldregeling of poolsysteem, het geen meermalige LHM is. Het LHM moet conform de definitie een complete cyclus minimaal één keer doormaken.

Situatie 1: Een LHM wordt ontdaan bij import en vervolgens weer gebruikt voor verkoop op de Nederlandse markt en verdwijnt daarna uit het zicht van de deelnemer.
Dit is een voorbeeld van hergebruik en geen meermalig gebruik. Het LHM maakt immers geen deel uit van een statiegeldsysteem of poolsysteem en maakt niet de volledige cyclus door, het verdwijnt uit het zicht van de deelnemer. U geeft het LHM één keer aan vanwege het ontdoen bij import. Daarna niet een tweede keer omdat hij al één keer is aangegeven. Het is dus een eenmalig LHM (EHLM).

Situatie 2: Een LHM wordt ontdaan bij inkoop in Nederland  en vervolgens weer gebruikt voor verkoop op de Nederlandse markt en verdwijnt daarna uit het zicht.
De Nederlandse leverancier heeft dit logistieke hulpmiddel al opgegeven en dus hoeft hij geen tweede keer te worden opgegeven.  

Situatie 3: Een LHM wordt opgehaald door een opkoper. Deze opkoper doet dat om het LHM zo veel mogelijk te hergebruiken en in een aantal gevallen zal hij daar zelfs een specificatie van opleveren (dit zie je vaak bij IBC’s). Er wordt aangetoond hoeveel logistieke hulpmiddelen er direct verkocht, eerst gespoeld of direct geplet zijn.
Dit is een voorbeeld van eenmalig gebruik. Het LHM verdwijnt uit de invloedssfeer van de deelnemer en die weet niet wat er verder mee gebeurd. Dit is dus een eenmalig LHM (EHLM).

Als de opkoper in ruil voor de opgehaalde logistieke hulpmiddelen weer nieuwe levert dan ontstaat er een andere situatie. De vraag is dan of er nog sprake is van verkoop/koop. Of dat er dus een systeem ligt en dat we het eigenlijk hebben over een poolsysteem. Bij verkoop/koop is het eenmalig, bij een pool is het meermalig.

Situatie 4: De deelnemer koopt 'nieuwe' maar gebruikte logistieke hulpmiddelen en zet daar zijn goederen op voor de Nederlandse markt.
Deze logistieke hulpmiddelen tellen mee als 'nieuw' en zijn dus niet per definitie meermalig omdat het om tweedehands logistieke hulpmiddelen zou gaan. 

Situatie 5: De deelnmer importeert goederen en zet die direct door.
In dit geval wordt het LHM door het bedrijf zelf eigenlijk twee keer gebruikt, het komt binnen (ontdoen bij import) en daarna wordt het gebruikt om op de Nederlandse markt te brengen. Dit is geen meermaligheid maar hergebruik. Het LHM verdwijnt nadat hij op de Nederlandse markt is gebracht uit het oog. Zie ook situatie 1. Dit moet worden opgegeven als een eenmalig logistiek hulpmiddel (ELHM).

Situatie 6: De deelnemer gebruikt europallets of andere poolpallets en deze gaat stuk en bij het afval. Is die pallet dan eenmalig?
Nee. De pallet maakt deel uit van een meermalig systeem. Uiteraard gaat deze een keer ergens afgedankt worden maar, daarmee is hij op dat moment nog altijd meermalig geweest. 

Situatie 7: Er is sprake van indirecte export.
Indien er sprake is van indirecte export en van eenmalige logistieke hulpmiddelen dan moeten die gewoon worden opgegeven.
Let op! Dit betekent in de praktijk dat we het hebben over goederen die ingekocht worden bij een Nederlandse leverancier én die één op één zonder ompakken geëxporteerd worden.

Situatie 8: De deelnemer zorgt zelf voor de afvoer van zijn eenmalige logistieke hulpmiddelen.
Deze LHM moeten dan gewoon worden opgegeven. Hoe belaste verpakkingen en/of logistieke hulpmiddelen worden verwijderd is niet relevant voor de regelgeving. Dus het maakt niet uit of ze zelf of door een opkoper worden afgevoerd of in de eigen verbrandingsoven worden gestopt.