KIDV Recyclecheck

Om te bepalen of een vormvaste kunststof verpakking goed recyclebaar is maakt het Afvalfonds Verpakkingen gebruik van de KIDV Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen, die ontwikkeld is door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

U kunt de KIDV Recyclecheck hier downloaden.

De tool heeft het model van een beslisboom. Er wordt een aantal vragen gesteld over het materiaal en over verpakkingsonderdelen die invloed hebben op de sortering en recycling. De vragen moeten steeds met ja of nee worden beantwoord. Het KIDV geeft bij elke vraag ook achtergrondinformatie over de verschillende aspecten van sortering en recycling. Aan het eind rolt het antwoord eruit: de verpakking is goed recyclebaar, of niet. De check is gericht op de integrale verpakking, bijvoorbeeld een fles met dop en label of sleeve, of een bakje met deksel en label. Het betreft de verpakking zoals die wordt weggegooid, dus niet de verkoopeenheid (met transportverpakking).

Als uit de KIDV Recyclecheck blijkt dat uw vormvaste kunststof verpakking(en) goed recyclebaar zijn, kunt u bij het Afvalfonds Verpakkingen vanaf 2019, gedurende het gehele jaar, via PackTool een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor het lagere tarief voor deze verpakkingen. Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u van ons bericht of het lagere tarief is toegekend en zal dit worden verwerkt in uw voorschotfacturen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van updates van de KIDV Recyclecheck? Meldt u zich dan hier aan bij het KIDV.

Met vragen over het gedifferentieerde tarief voor vormvaste kunststof verpakkingen kunt u contact opnemen met het Afvalfonds Verpakkingen via info@afvalfondsverpakkingen.nl of 085-4012660.