KIDV Recyclecheck

Om te bepalen of een vormvaste kunststof verpakking goed recyclebaar is maakt het Afvalfonds Verpakkingen gebruik van de KIDV Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen, die ontwikkeld is door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

Update Recyclecheck
Het KIDV publiceerde 12 december 2019 een update van de Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen. In de update zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Op basis van vragen van gebruikers heeft het KIDV geprobeerd een aantal zaken te verduidelijken. Bijvoorbeeld door meer onderscheid aan te geven in de mate waarin een verpakking goed, minder goed of niet recyclebaar is. U vindt de update hier.

De tool heeft het model van een beslisboom. Er wordt een aantal vragen gesteld over het materiaal en over verpakkingsonderdelen die invloed hebben op de sortering en recycling. De vragen moeten steeds met ja of nee worden beantwoord. Het KIDV geeft bij elke vraag ook achtergrondinformatie over de verschillende aspecten van sortering en recycling. Aan het eind rolt het antwoord eruit: de verpakking is goed recyclebaar, of niet. De check is gericht op de integrale verpakking, bijvoorbeeld een fles met dop en label of sleeve, of een bakje met deksel en label. Het betreft de verpakking zoals die wordt weggegooid, dus niet de verkoopeenheid (met transportverpakking).

Belangrijk aandachtpunt:
Om te voldoen aan de voorwaarden moet o.a. de lijm op een verpakking afwasbaar zijn. Wij adviseren u dit zorgvuldig te controleren. De afwasbaarheid van de lijm moet blijken uit de specificaties van de fabrikant.

  • PE en PP verpakkingen: Lijm moet koud wateroplosbaar zijn, bij koud wassen in water van kouder dan 40°C. Zelfklevende etiketten zijn doorgaans niet koud wateroplosbaar.
  • PET verpakkingen: Lijm moet warm water- of alkali-oplosbaar zijn, bij warm wassen tussen 60-80°C). Dit geldt ook voor hotmelts die alkali-oplosbaar zijn bij maximaal 80°C en gemakkelijk kunnen worden verwijderd tijdens een conventioneel (voor)wasproces.

Verzoek indienen
Als uit de KIDV Recyclecheck blijkt dat uw vormvaste kunststof verpakking(en) goed recyclebaar zijn, kunt u bij het Afvalfonds Verpakkingen vanaf 2019, gedurende het gehele jaar, via PackTool een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor het lagere tarief voor deze verpakkingen. Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u van ons bericht of het lagere tarief is toegekend.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van updates van de KIDV Recyclecheck? Meldt u zich dan hier aan bij het KIDV.

Met vragen over het gedifferentieerde tarief voor vormvaste kunststof verpakkingen kunt u contact opnemen met het Afvalfonds Verpakkingen via info@afvalfondsverpakkingen.nl of 085-4012660.

U kunt de KIDV Recyclecheck 2019 hier downloaden. 

Recyclecheck voor flexibele kunststof verpakkingen
Het KIDV ontwikkelde ook een Recyclecheck voor flexibele kunststof verpakkingen. Flexibele kunststof verpakkingen die als goed recyclebaar uit deze recyclecheck komen, komen niet in aanmerking voor tariefdifferentiatie omdat deze geen positieve marktwaarde hebben.