Statiegeld

Op 1 juli 2021 verandert het statiegeldsysteem. Als u als producent/importeur plastic flessen met frisdrank of waters op de Nederlandse markt brengt, verandert voor u het tarief dat u afdraagt over uw statiegeldflessen aan het Afvalfonds Verpakkingen.

Tarieven statiegeld 
Vanaf 1 juli 2021 t/m 31 december 2022 gelden de volgende tarieven: 

  • kleine statiegeldflessen (tot 1 liter): 1,64 cent + 15 cent statiegeld per fles 
  • grote statiegeldflessen (vanaf 1 liter): 1,88 cent + 25 cent statiegeld per fles 

De tarieven zijn van toepassing op alle statiegeldflessen en worden gerekend per statiegeldfles. Op de tarieven en het statiegeld is geen ondergrens van toepassing en deze zijn verschuldigd ongeacht of de flessen daadwerkelijk met statiegeld zijn belast conform de wettelijke vereisten.

De tarieven van 1,64 respectievelijk 1,88 cent per fles zijn als volgt opgebouwd:  

a: Een producentenbijdrage van 1,6 respectievelijk 1,8 cent per fles ter dekking van de kosten van Statiegeld Nederland.    

b: Een systeembijdrage van 0,04 respectievelijk 0,08 cent per fles ter dekking van de kosten van Afvalfonds Verpakkingen.

De beide componenten worden separaat gefactureerd door het Afvalfonds Verpakkingen op basis van dezelfde grondslag en aan dezelfde producent/importeur zoals reeds plaatsvindt voor de afvalbeheersbijdrage verpakkingen. De component b loopt mee in de reguliere kwartaalfacturatie van het Afvalfonds Verpakkingen. De component a zal tezamen met het van toepassing zijnde statiegeld separaat worden gefactureerd op basis van uw periodieke opgave aan Statiegeld Nederland. 

Meer informatie vindt u op www.statiegeldnederland.nl en in het Beleid statiegeld t.b.v. producenten en importeurs en Beleid Innamepunten Statiegeld Nederland.