Statiegeld blik

Vanaf 31 december 2022 geldt een wettelijke statiegeldverplichting voor metalen drankverpakkingen met een inhoud van drie liter of minder die in Nederland in de handel worden gebracht.

Met deze beslisboom kunt u bepalen of uw verpakking onder de statiegeldplicht valt.

Stichting Afvalfonds Verpakkingen gaat een landelijk dekkend netwerk van circulaire hubs opzetten zodat de consument per 31 december 2022 statiegeldblikjes in kan leveren. Deze hubs dragen bij aan de circulaire economie doordat ze kunnen worden uitgebreid naar andere materiaalstromen, al dan niet met statiegeld. Te beginnen met locaties waar zowel blikjes als petflesjes met statiegeld kunnen worden ingeleverd.

Met 3.000 innamepunten nabij de supermarkt, 300 innamepunten op ‘high traffic’-locaties zoals OV- en tankstations en tussen de 5.000 tot 10.000 vrijwillige innamepunten, ontstaat er een groot netwerk van innamepunten zodat de consument op een laagdrempelige manier de statiegeldblikjes inleveren, ook buiten openingstijden.

Bij het bepalen van deze aanpak waren drie zaken leidend:

  • Klantvriendelijkheid
  • De deadline van 31 december 2022
  • De inzameldoelstelling van 90% van de blikjes in 2024

Met de aangekondigde aanpak, gebaseerd op onderzoek door EY