Tariefdifferentiatie kunststof

De tariefdifferentiatie kunststof is bedoeld om het gebruik van goed recyclebare vormvaste kunststof verpakkingen te stimuleren en daarbij meer recht te doen aan bedrijven die verpakkingen gebruiken met een positieve marktwaarde na sortering, welke daarmee tot lagere netto kosten leiden voor het Afvalfonds Verpakkingen.

Voor goed uit te sorteren en te recyclen vormvaste kunststof verpakkingen met een positieve marktwaarde geldt in 2019 een lager tarief van € 0,38 per kilo en € 0,34 per kilo vanaf 2020. De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld waarbij de korting t.o.v. het reguliere kunststof tarief meerjarig zal worden gehandhaafd.

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn vastgelegd in de Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof. Voor deelname aan deze regeling kunt u vanaf 2019, gedurende het gehele jaar, via PackTool een verzoek (bijlage 2 Aanmeldformulier Tariefdifferentiatie Kunststof) indienen bij het Afvalfonds Verpakkingen. Bij dit verzoek dient u o.a. inzicht te geven in de verwachte gewichtshoeveelheden voor 2019 en voor een aantal verpakkingen een gedetailleerde onderbouwing te verstrekken (specificaties en foto’s via het Specificatieformulier Tariefdifferentiatie Kunststof). Na beoordeling ontvangt u van ons bericht of het lagere tarief is toegekend en zal dit worden verwerkt in uw voorschotfacturen.

U kunt desgewenst ook gebruik maken van het reguliere tarief. Het gedifferentieerde tarief is een vrijwillig systeem.

Om te bepalen of een kunststof verpakking goed recyclebaar is maakt het Afvalfonds Verpakkingen gebruik van de KIDV Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen, die ontwikkeld is door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). De KIDV Recyclecheck kunt op deze pagina downloaden.

Het Afvalfonds Verpakkingen kiest ervoor het gebruik van goed recyclebare verpakkingen te belonen en nadrukkelijk niet om het gebruik van andere verpakkingen te bestraffen. Alle kunststof verpakkingen die niet eenduidig zijn aan te merken als goed recyclebaar binnen de huidige in Nederland bestaande systemen van inzameling, sortering en recycling komen vooralsnog niet in aanmerking voor het lagere tarief. Dit zou in de toekomst kunnen veranderen, bijvoorbeeld door innovaties in de keten.