Tariefdifferentiatie kunststof

De tariefdifferentiatie kunststof is bedoeld om het gebruik van goed recyclebare vormvaste kunststof verpakkingen te stimuleren en daarbij meer recht te doen aan bedrijven die verpakkingen gebruiken met een positieve marktwaarde na sortering, welke daarmee tot lagere netto kosten leiden voor het Afvalfonds Verpakkingen.

Voor goed uit te sorteren en te recyclen vormvaste kunststof verpakkingen met een positieve marktwaarde geldt in 2019 een lager tarief van € 0,38 per kilo en € 0,34 per kilo vanaf 2020. De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld waarbij de korting t.o.v. het reguliere kunststof tarief meerjarig zal worden gehandhaafd.

Om te bepalen of een kunststof verpakking goed recyclebaar is maakt het Afvalfonds Verpakkingen gebruik van de KIDV Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen, die ontwikkeld is door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). 

Om te voldoen aan de voorwaarden moet o.a. de lijm op een verpakking afwasbaar zijn. Wij adviseren u dit zorgvuldig te controleren. De afwasbaarheid van de lijm moet blijken uit de specificaties van de fabrikant. Voor PE- en PP-verpakkingen moet de lijm koud wateroplosbaar zijn, bij koud wassen in water kouder dan 40°C. Zelfklevende etiketten zijn doorgaans niet koud wateroplosbaar. Voor PET-verpakkingen moet de lijm warm water- of alkali-oplosbaar zijn, bij warm wassen tussen 60-80°C. Dit geldt ook voor hotmelts die alkali-oplosbaar zijn bij maximaal 80°C en gemakkelijk kunnen worden verwijderd tijdens een conventioneel (voor)wasproces.

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn vastgelegd in de Regeling Tariefdifferentiatie Kunststof. Voor deelname aan deze regeling kunt u gedurende het gehele jaar, over het lopende jaar, via PackTool een verzoek indienen bij het Afvalfonds Verpakkingen. Hiervoor heeft u nodig:

Na beoordeling ontvangt u van ons bericht of het lagere tarief is toegekend. 

Het Afvalfonds Verpakkingen kiest ervoor het gebruik van goed recyclebare verpakkingen te belonen en nadrukkelijk niet om het gebruik van andere verpakkingen te bestraffen. Alle kunststof verpakkingen die niet eenduidig zijn aan te merken als goed recyclebaar binnen de huidige in Nederland bestaande systemen van inzameling, sortering en recycling komen vooralsnog niet in aanmerking voor het lagere tarief. Dit zou in de toekomst kunnen veranderen, bijvoorbeeld door innovaties in de keten.

U kunt desgewenst ook gebruik maken van het reguliere tarief. Het gedifferentieerde tarief is een vrijwillig systeem.

Update Recyclecheck

Het KIDV publiceerde 12 december 2019 een update van de Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen. In de update zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Op basis van vragen van gebruikers heeft het KIDV geprobeerd een aantal zaken te verduidelijken. Bijvoorbeeld door meer onderscheid aan te geven in de mate waarin een verpakking goed, minder goed of niet recyclebaar is. U vindt de KIDV Recyclecheck 2020 hier

De KIDV Recyclecheck 2019 kunt op deze pagina downloaden.

Recyclecheck voor flexibele kunststof verpakkingen
Het KIDV ontwikkelde ook een Recyclecheck voor flexibele kunststof verpakkingen. Flexibele kunststof verpakkingen die als goed recyclebaar uit deze recyclecheck komen, komen niet in aanmerking voor tariefdifferentiatie omdat deze geen positieve marktwaarde hebben.