Kaaskorst

Waslagen om kaas

Product informatie

Is dit een verpakking?

Nee

Alternatieve naam?

Geen

Is de verpakking een 'logistiek hulpmiddel'?

Nee

Verpakt product?

Kaas

Bijdrageplichtig?

Nee

Is het product een component van een verpakking?

Nee

Is de verpakking een 'exoot'?

Nee

Overige informatie

Toelichting standpunt

Niet gedefineerd

Vergelijkbare gevallen (gelijk resultaat)

Niet gedefineerd

Materiaal soort

Kunststof

Verwijzing naar lokale bron

Ja