Luciferdoosjes

Luciferdoosjes

Product informatie

Is dit een verpakking?

Ja

Alternatieve naam?

Lucifers, lucifer, luciferdoosje, lucifer doosje

Verpakt product?

Lucifers

Bijdrageplichtig?

Ja

Is het product een component van een verpakking?

Nee

Is de verpakking een 'exoot'?

Nee

Overige informatie

Toelichting standpunt

Niet gedefineerd

Vergelijkbare gevallen (gelijk resultaat)

Niet gedefineerd

Materiaal soort

Papier/karton Hout

Verwijzing naar lokale bron

Ja