Mascara

Product informatie

Is dit een verpakking?

Ja

Alternatieve naam?

mascaraborstel

Is de verpakking een 'logistiek hulpmiddel'?

Nee

Verpakt product?

masacar vloeistof

Bijdrageplichtig?

Ja

Is het product een component van een verpakking?

Ja

Is de verpakking een 'exoot'?

Nee

Overige informatie

Toelichting standpunt

Richtlijn 2004/12/EG. De borstel zit aan de dop vast en wordt hiermee meegetrokken in de regelgeving. Indien de borstel los is toegevoegd dan is het geen verpakking..

Vergelijkbare gevallen (gelijk resultaat)

bellenblaassetje

Materiaal soort

kunststof

Verwijzing naar lokale bron

Nee