Mascaraborstel los

Mascaraborstel los bij het product of in de doos

Product informatie

Is dit een verpakking?

Nee

Alternatieve naam?

Oogwimpelborstel

Is de verpakking een 'logistiek hulpmiddel'?

Nee

Verpakt product?

Mascaraborstel

Bijdrageplichtig?

Nee

Is het product een component van een verpakking?

Nee

Is de verpakking een 'exoot'?

Nee

Overige informatie

Toelichting standpunt

Niet gedefineerd

Vergelijkbare gevallen (gelijk resultaat)

Niet gedefineerd

Materiaal soort

Kunststof