Tray

Een tray zonder duidelijke zelfstandige draagfunctie.

Product informatie

Is dit een verpakking?

Ja

Alternatieve naam?

hoed

Is de verpakking een 'logistiek hulpmiddel'?

Nee

Verpakt product?

Bijdrageplichtig?

Ja

Is het product een component van een verpakking?

Nee

Is de verpakking een 'exoot'?

Nee

Overige informatie

Toelichting standpunt

De tray heeft geen duidelijke zelfstandige draagfunctie en kwalificeert niet als krat. .

Vergelijkbare gevallen (gelijk resultaat)

Niet gedefineerd

Materiaal soort

divers